Nyheter

Bahnhof tar en central plats i kampen mot COVID-19

Förutom att leverera internet- och molntjänster till privathushåll och företag, tar Bahnhof nu upp kampen mot COVID-19. Tillsammans med Stanford University, Washington University in St Louis, och Kungliga Tekniska Högskolan bidrar Bahnhof med kapacitet i projektet Folding@Home som forskar i Coronaviruset, i syfte att hitta en väg framåt mot ett vaccin.

En av de mest kritiska delarna i projektet är arbetsservrar, och det är just detta som Bahnhof kan bistå med. Med hjälp av Bahnhofs kraftfulla arbetsservrar kan användare från hela världen ansluta sig till projektet och ladda upp nya resultat, vilket forskarna kan ta del av för att göra nya och bättre analyser av hur Coronaviruset uppför sig. 

Bahnhof säkerställer att det finns arbetsserverkapacitet i Sverige så att det viktiga arbetet för att bekämpa sjukdomen COVID-19 kan fortskrida. Våra datahallar är säkerhetsklassade med redundant ström, kylning, och nätverkskapacitet vilket innebär att vi kan garantera kontinuerlig drift av kritiska system.

Bahnhofs kraftfulla och pålitliga infrastruktur är ett givet val för placering av kritisk utrustning och kapacitet som bidrar till att rädda liv, och förhoppningsvis kan ta oss ett steg närmare en lösning på denna kris.

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer