Nyheter

BAHNHOF LYSER I MÖRKRET: Nobel Week Lights 5-13 dec

På Kungsgatan i Stockholm projiceras just nu livekonstverket RFC:675:08 som är en visuell framställning av Stockholms nättrafik i realtid, där Bahnhof bidrar med nätaktivitets-statistiken som visualiseringen är baserad på. Den kommer lysa från och med idag fram till den 13 december

Installationen är en del av projektet Nobel Week Lights, och på deras hemsida går det att läsa mer om både det här konstverket, och det övriga projektet.

RFC:675:08 är en vetenskaps- och konstinstallation i hjärtat av Stockholm, en audiovisuell representation av den internettrafik som flödar in i och ut ur staden.

Besökare får uppleva de världsvida högfrekventa dimensionerna av denna internettrafik som driver nyheter, finansvärlden, underhållning, kunskap, vetenskap och innovation i Stockholm.

Installationen kombinerar information, data och abstrakta audiovisuella representationer av trafiken i realtid och skapar en känslomässig kontakt mellan stockholmare och den osynliga oavbrutna sammankopplingen mellan staden och cybervärlden. Detta konstvärk avslöjar den data som skickas från Stockholm ut i världen genom internetalstret TCP (eng. Transmission Control Program) och dess gränssnitt mot program och medborgare som behöver dess tjänster.

Konstverket är namngivet efter RFC 675, det officiella dokument som lade grunden till internet 1974, och efter Stockholms riktnummer 08. Verket förankras därmed till internetkulturen och till staden där Nobelpriset varje år delas ut och firas.

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer