Nyheter

FRA: från samhällsbeskyddare till massövervakare?

Bahnhof tittar närmare på Försvarets Radioanstalt (FRA) som grundlades 1942 och övervakningspraktiken som ökat dramatiskt i Sverige de senaste åren.

Vi på FRA bidrar till att skydda Sverige och svenska intressen. Det sker genom att vi ger våra uppdragsgivare information om viktiga utländska förhållanden av betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Det sker också genom vårt arbete med att skapa förutsättningar för ett cyberförsvar. (från: FRA.se > Om FRA)

Under andra världskriget var FRA:s rapportering viktig för att hålla Sverige utanför kriget, och under det kalla kriget kunde vi med hjälp av FRA följa kriget över Östersjön och mobilisera det svenska försvaret i tid. Men efter krigets slut 1989 breddades myndighetens uppdrag till att bland annat bli mer internationellt.

2007 blev FRA ett extremt omdebatterat ämne som kom att engagera hela samhället de kommande åren. Bakgrunden var lagförslaget Signalspaning för polisiära ärenden som drastiskt ville utöka FRAs övervakning, vilket väckte frågor om personlig integritet*. Gruppen EFF som försvarar digital frihet kallade FRA-lagen den mest inträngande i privatlivet av alla länder med demokratiska ambitioner, och Justitiedepartementet såg det som ett integritetsintrång som saknar motstycke i svensk historia. 

I centrum av debatten stod Bahnhof, som värnat om yttrandefrihet och integritet på nätet sedan 1994, och protesterade. ”All kommunikation som passerar Sveriges gränser kommer att avlyssnas av Försvarets Radioanstalt – utan domstolsbeslut, utan parlamentarisk insyn och utan att det krävs någon brottsmisstanke. Det utgör ett fullkomligt orimligt intrång i Bahnhofs kunders privata sfär. Bahnhof vägrar följa den nya lagen. (Ur:Bahnhof vägrar följa den nya FRA-lagen 2008).

Integritetsfrågan inpräntades ytterligare 2013 då den f.d. NSA och CIA-anställde visselblåsaren Edward Snowden läckte dokument som avslöjade storskaliga övervakningsprojekt, men verkar därefter ha fallit ur det samhälleliga medvetandet.

I år började regeringen diskutera FRA igen, och lade fram ett förslag om att utöka signalspaningen så att de inte bara ska få övervaka samtal och datatrafik mellan en person i Sverige och en i utlandet utan även kommunikation inom Sverige. Men den här gången har ingen vild debatt följt. Faktum är att frågan knappt har lyfts alls. 

Och bit för bit växer sig övervakningssamhället bara större och mer inträngande. Beslut om övervakningskameror, hemlig avlyssning, hemlig dataavläsning och datalagring klubbas igenom under förevändningen att det behövs för att bekämpa gängkriminalitet, fånga pedofiler och jaga terrorister.

Det är dags att göra motstånd och försvara vårt fria samhälle, annars finns det snart inte något fritt samhälle kvar. Massövervakning har ingen plats i ett modernt och demokratiskt samhälle. Datalagring och övervakning påstås öka säkerheten för medborgare men gör i själva verket motsatsen, vilket har visat sig gång på gång genom historien. Vi är för ett fritt, öppet nät och står upp för rätten till privat kommunikation utan att utsättas för godtycklig övervakning. 

Personlig integritet är en mänsklig rättighet som bland annat skyddas i grundlagen och Europakonventionen. Att kränka någons personliga integritet är olagligt, och kan göras på tre sätt:
1) Intrång i en persons privata sfär, oavsett om det sker i fysisk eller annan mening
2) Insamlande av uppgifter om en persons privata förhållanden
3) Offentliggörande eller annan användning av uppgifter om en persons privata förhållanden

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer