Nyheter

SLUTET FÖR PORRUTPRESSAREN? EU dömer ut Mircom: ”definitionen av rättsmissbruk”

Mircom International Content Management & Consulting (Mircom) är ett välkänt Cypernbaserat bolag vars affärsmodell går ut på att utnyttja upphovsrätten till filmer, framför allt porrfilmer. Bolaget fungerar som en mellanhand mellan rättighetsinnehavare och pirater, och i samarbete med advokatfirman NJORD Law Firm har de kontaktat tusentals svenska påstådda fildelare och begärt betalt på ett hotfullt sätt.

Företag med denna affärsmodell brukar kallas för copyright trolls. De förvärvar nyttjanderätter till upphovsskyddade verk, enbart för att bestraffa intrång i dessa rättigheter som görs via fildelningsnätverk. De vidtar rättsliga åtgärder för att få tillgång till de påstådda intrångsgörarnas namn och adresser, och skickar brev där de föreslår att intrångsgöraren ska betala en större summa pengar för att slippa rättegång. Förfarandet verkar vara särskilt effektivt i samband med upphovsrättsintrång som rör pornografiska filmer, eftersom det väcker en särskild skam, skuld och rädsla hos de anklagade som gör dem mer benägna att betala.

2019 begärde Mircom att Telenet, den största bredbandsleverantören i Belgien, skulle lämna ut namn och adress till abonnenter bakom tusentals IP-adresser som påstods ha laddat ner pornografiska filmer med BitTorrent. Men Telenet ifrågasatte förfrågningens giltighet och proportionalitet tillsammans med två andra internetleverantörer, och skickade flera frågor via den belgiska domstolen till EU-domstolen för klargörande. Frågorna handlade bland annat om Mircoms rätt att begära ut personuppgifter och deras exakta upphovsrättigheter, och efter ett år kom svaret från generaladvokaten Maciej Szpunar.

Szpunar identifierar Mircom som ett copyright troll, och menar att de missbrukar lagstiftning:

Unionslagstiftarens syfte var att ge licenstagare ett verktyg för att skydda det normala utnyttjandet av deras licenser, medan Mircoms syfte endast är att bestraffa intrång i upphovsrätt och närstående rättigheter och dra en ekonomisk fördel därav. Detta beteende motsvarar därför definitionen av rättsmissbruk, vilket är förbjudet enligt unionsrätten.

Han konkluderar att den nationella domstolen har rätt att neka att lämna ut personuppgifter till bolag som Mircom om den med hänsyn till omständigheterna i målet finner att begäran om information är ogrundad eller utgör missbruk av rätten till information, vilket går att hävda om Mircoms personuppgiftsanvändning. 

Mircom har jagat fildelare i Sverige sedan 2017, och det är på tiden att detta skurkaktiga bolag får den uppmärksamheten de förtjänar! Vi hoppas att det här markerar början på slutet för Mircom, kanske till och med början på slutet för utpressningsfirmornas storhetstid.

– Håll dig uppdaterad med Utpressningskollen!

På utpressningskollen.se hittar du de senaste ansökningarna och besluten i upphovsrättsmål och kan förutse nya vågor av utpressningsbrev, långt innan de skickas. Vi uppdaterar löpande med nya domstolsdokument och länkar till artiklar som exponerar utpressningsverksamhetens olika delar.

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer