Nyheter

Bahnhofs kvartalsrapport Q1 2021

Det första kvartalet 2021 i sammanfattning

Omsättning: 386,7 Mkr (349,5 Mkr)
Resultat före avskrivningar (EBITDA): 57,0 Mkr (54,1 Mkr)
Rörelseresultat (EBIT): 43,5 Mkr (41,0 Mkr)
Resultat efter skatt: 34,9 Mkr (32,7 Mkr)
Resultatet efter skatt per aktie: 0,32 SEK (0,30 SEK)
Rörelsemarginal: 11,2% (11,7%)

Siffror inom parentes avser det första kvartalet år 2020

Se PDF för fullständig rapport.

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer