Nyheter

Bahnhofs kvartalsrapport Q1 2021

Det första kvartalet 2021 i sammanfattning

Omsättning: 386,7 Mkr (349,5 Mkr)
Resultat före avskrivningar (EBITDA): 57,0 Mkr (54,1 Mkr)
Rörelseresultat (EBIT): 43,5 Mkr (41,0 Mkr)
Resultat efter skatt: 34,9 Mkr (32,7 Mkr)
Resultatet efter skatt per aktie: 0,32 SEK (0,30 SEK)
Rörelsemarginal: 11,2% (11,7%)

Siffror inom parentes avser det första kvartalet år 2020

Se PDF för fullständig rapport.

Fler nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q3 2023

Tredje kvartalet år 2023 i sammanfattning Omsättning: 477,9 Mkr (436,5 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 86,5 Mkr (74,3 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 70,2 Mkr (58,1 Mkr)

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q2 2023

Perioden januari till juni 2023 i sammanfattning Omsättning: 910,5 Mkr (847,9 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 151,9 Mkr (143,7 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 119,5 Mkr (111,0

Läs mer