Nyheter

Bahnhofs kvartalsrapport Q2 2021

Det andra kvartalet 2021 i sammanfattning

Omsättning 397,5 Mkr (361,1 Mkr)
Resultat före avskrivningar (EBITDA): 59,0 Mkr (55,0 Mkr)
Rörelseresultat (EBIT): 45,5 Mkr (41,9 Mkr)
Resultat efter skatt: 36,5 Mkr (33,5 Mkr)
Resultatet efter skatt per aktie: 0,34 SEK (0,31 SEK)
Nettomarginal: 11,4% (11,6%)

Siffror inom parentes avser det andra kvartalet år 2020.

Se PDF för fullständig rapport.

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer