Nyheter

Journalistik är inte spioneri – Rösta nej till grundlagsändringen idag!

Hej riksdagsledamot! Ja, du som just nu surfar på mobilen i plenisalen. Idag har du möjlighet att göra det som är rätt och riktigt. Du kan försvara rätten till press- och yttrandefrihet för journalister och visselblåsare i hela Sverige. Du vet vad som står på spel. Så trotsa partipiskan och rösta rätt! Tryck på den röda knappen och säg nej till Konstitutionsutskottets betänkande om utlandsspioneri 2022/23:KU7!

Nu till sakfrågan. Det är nämligen ont om tid. Idag den 16 november röstar våra folkvalda om journalisters rätt att gräva, och visselblåsares rätt att vissla. Det handlar om en grundlagsändring som skulle göra det brottsligt att röja eller rapportera uppgifter som kan skada Sveriges relationer till andra stater eller organisationer. Inga fler avslöjanden om missförhållanden inom FN, EU eller andra samarbetspartners med andra ord. Perfekt i NATO-ansökningstider, där Erdogan får en huvudvärk mindre.

Lagändringen skulle lägga en blöt filt över en av demokratins viktigaste skyddsmekanismer. Det höjer tröskeln för visselblåsare att anförtro sig åt media, som i sin tur inte kommer våga befatta sig med känslig information som behöver offentliggöras.

Den så kallade ”ventilen” om skydd av ”försvarliga” publiceringar är helt godtycklig. Ingenstans i lagtexten finns undantag för försvarliga gärningar – de framgår bara i lagens förarbeten, vilket lämnar allt upp till tolkning. I slutändan är det alltså staten som kommer bestämma vad som tillåts rapporteras. Att det rör sig om en grundlagsändring gör det ännu allvarligare: Det blir svårare att backa när beslutet väl har tagits eftersom det kräver två nya omröstningar med ett val mellan.

Om grundlagsändringen röstas igenom, vilket det tyvärr ser ut som, får journalister och visselblåsare helt enkelt passa på att avslöja så mycket de hinner före årsskiftet. Från 1 januari 2023 blir det svårare.

Men inte om du, riksdagsledamot, gör det rätta! Journalister är inte spioner. Lyssna på den samlade journalistkåren, jurister och sakkunniga: Trotsa partilinjen och rösta nej till Konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU7!

Beslut om grundlagsändringen fattas från kl. 16:00 idag den 16 november. Följ debatten och omröstningen (och mobilsurfande ledamöter) live på riksdagens hemsida: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer