Nyheter

Chat Control får förödande kritik från EU:s egen utredningstjänst

Under onsdagen diskuterades EU:s övervakningsinitiativ i Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Det sker i ljuset av massiva protester över hela Europa.

Många offentliga debattörer kritiserar EU:s kommissionär för inrikesfrågor, Ylva Johansson, och det faktum att hon i intervjuer gång på gång motsäger sitt eget förslag.

Den svenska parlamentarikern Charlie Weimers belyste i ett inlägg hur stora mängder felaktiga brottsmisstankar har kommit in till rättsvårdande myndigheter i de länder som redan har egna nationella övervakningssystem, exempelvis Schweiz. Över 80 procent av de anmälda brotten visade sig vara fullkomligt laglig trafik, och då handlar det alltså bara om frivilliga övervakningssystem med begränsad inriktning. Trafikmängderna som ska övervakas och bedömas under det nya Chat Control-förslaget skulle bli mångfalt större.

Weimers avslutade sitt inlägg med ”Nyttan är begränsad. Skadorna för våra mänskliga rättigheter är obegränsade.”

I en färsk läcka framgår att även EU-parlamentets egen undersökningstjänst varnar för att övervakningsprogrammet allvarligt skulle kränka de rättigheter alla européer har rätt till.

”Förslaget skulle kränka […] särskilt artiklarna 7 och 8, i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.”, skriver man.

De tillägger också:

”En majoritet av tillfrågade experter förutser en ökning av mängden rapporterat material, och en minskning av tillförlitligheten i rapporteringen med en följande ökning av arbetsbelastning för rättsvårdande myndigheter”. I sin rapport, som ännu inte släppts, noterar dessutom EU-organet följande:

  • Att de ser en stor risk för falska flaggningar.
  • Att skanning av material som krypterats inte fungerar som förordningsförslaget tror att det fungerar, och att det kräver helt nya förutsättningar för krypterade tjänster (där många samhällsbärande funktioner bygger på kryptering för sin funktion; bland annat är intern myndighetskommunikation helt eller delvis krypterad i dag.).

Organets slutsats är att förslaget inte är tekniskt möjligt, och att om det var tekniskt möjligt att genomföra skulle leda till ingrepp utan motstycke i de medborgerliga rättigheterna.

Bahnhof fortsätter motsätta sig Chat control-förslaget. Det är inte tekniskt genomförbart och det kränker alla våra kunders rätt till ett digitalt privatliv.

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer