Nyheter

Bahnhof AB påbörjar process för planerat listbyte till Nasdaq First North Growth Market

B-aktierna i Bahnhof AB (”Bahnhof” eller ”Bolaget”) är idag upptagna till handel på Spotlight Stock Market. Bahnhof har tidigare meddelat dess avsikt att genomföra ett listbyte till Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Idag har Bolaget formellt inlett denna process och begärt att Nasdaq Stockholm ska påbörja dess granskning av Bolaget.

Listbytet planeras ske under det tredje kvartalet. Bahnhof kommer att lämna ytterligare information om processen och tidplanen när sådan information finns att tillgå. Handeln i Bolagets B-aktier kommer att fortgå under processen och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder med anledning av det planerade listbytet.

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer