Nyheter

Forskare slår larm: Prata inte hemligheter i din Volvo!

Nu varnar cybersäkerhetsforskaren Pontus Johnson myndighetspersonal för att diskutera känslig information i kinesiska bilar – däribland Volvo. Alla kinesiskägda företag är nämligen skyldiga att leverera information till Kinas underrättelsetjänst. Det rapporterar SVT.

Tro inget annat – spionage och datainsamling är bärande affärsidéer för både kinesiska företag och Kinas kommunistiska parti. De kinesiska underrättelsetjänsterna bedriver systematiskt industrispionage och militär underrättelseverksamhet i Sverige, med det långsiktiga målet att positionera sig som en global stormakt. Kinesisk, smart teknik är ett av verktygen för att nå dit.

Men kinesiska bilar är bara en liten del av vår framväxande, ”smarta” och konstant övervakade vardag. Vi på Bahnhof avråder alla som hanterar känslig information från att diskutera denna i närheten av samtliga typer av smart teknologi, oavsett om den är kinesisk eller amerikansk. Du måste helt enkelt räkna med att din smarta telefon och dammsugare rapporterar allt du gör till tillverkaren och ”hemmabasen”.

(OBS: vi uppmanar självklart även alla Sveriges två användare av ryska smarttelefoner till vaksamhet.)

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer