Nyheter

Bahnhof AB publicerar bolagsbeskrivning inför planerat listbyte 17 augusti

Bahnhof AB har tidigare meddelat dess avsikt att låta notera dess B-aktier på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) och att en sådan process inletts med Nasdaq. Idag har Bahnhof publicerat en bolagsbeskrivning, som finns tillgänglig på bahnhof.se/2023/06/20/bahnhofs-bolagsbeskrivning, inför det planerade listbytet. Bahnhof har idag också lämnat in dess formella ansökan om upptagande till handel på First North. Första dag för handel på First North väntas bli den 17 augusti och sista dag för handel på Spotlight väntas bli 16 augusti.

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer