Nyheter

Bahnhof AB godkänt för upptagande till Nasdaq First North Growth Market

Bahnhof AB har idag godkänts för upptagande till Nasdaq First North Growth Market.

Första dag för handel på First North väntas bli den 17 augusti och sista dag för handel på Spotlight Market kommer att vara 16 augusti.

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer