Nyheter

Varning! PTS riskerar lämna ut känslig information om samhällskritisk infrastruktur till okänd aktör.

Genom åren har Post- & telestyrelsen tvingat oss att skicka in känsliga uppgifter om vår infrastruktur och organisation ner på detaljnivå. Det rör vårt nät, fysisk placering av reservkraft till datahallarna, listor med namn på våra anställda, arbetsgrupper, kundinformation med mera. Även uppgifter om våra samarbetspartners och nyckelpersoner i stadsnät berörs.

Självklart vägrade vi utlämningen in i det längsta, med hänvisning till uppgifternas känslighet. Vi var tydliga med att om handlingarna hamnar i orätta händer – till exempel hos främmande makt – skulle det innebära en direkt fara för samhällsfunktion, svenska medborgare och rikets säkerhet. Med hot om tillbakadraget tillstånd för operatörsverksamhet fick vi inget val.

Igår, den 8 februari 2024, kontaktades vi av en chef på PTS avdelning för säker kommunikation. Hon upplyste oss om att de tänker slussa vidare den känsliga informationen till en okänd aktör, med hänsyn till offentlighetsprincipen. Vem eller vilka som har begärt utlämningen? Det vet inte PTS, och de får heller inte efterforska det! Detta i ett skymningsläge där Sveriges statsminister och ÖB varnar för krig i landet, och främmande makt aktivt kartlägger svensk infrastruktur.

Lyssna på telefonsamtalet mellan PTS och Bahnhofs VD!

Det enda PTS nu undrade var vilka enskilda detaljer av de 87 sidor långa handlingarna som vi önskade skulle sekretessbeläggas. Vi krävde omedelbart att all information skulle hemligstämplas – som tidigare med hänsyn till rikets säkerhet. Det här svaret fick vi kl. 15:19:

”Vi kan inte sekretessmarkera hela handlingar utan endast enstaka uppgifter i handlingarna[…] Ni måste därför skyndsamt (senast kl 16) precisera vilka uppgifter i handlingarna ni bedömer omfattas av sekretess.”

Vi fick alltså bara 41 minuter på oss att gå igenom 87 sidor strikt känsliga uppgifter, och önska vilka detaljer vi anser skulle sekretessbeläggas. Vi gjorde det enda rimliga och skickade in samtliga handlingar komplett överstrukna i svart. Vi inväntar nu PTS sekretessprövning. Myndigheten har dock allt källmaterial själva, och vi är helt beroende av deras godtycke.

Just nu kan alltså detaljbeskrivningar av Bahnhofs nätuppbyggnad, kunduppgifter, datahallar, reservkraft, nyckelpersoner i stadsnät med mera vara på väg till främmande makt. Enbart på grund av PTS extrembyråkratiska tolkning av offentlighetsprincipen.

Den här vårdslösa hanteringen av samhällskritisk information är en större fråga än bara Bahnhof. Vilken information om svensk infrastruktur har redan lämnats ut till okända entiteter? Vilka fler av Sveriges samhällsviktiga företag, myndigheter och medborgare har drabbats? Nu är vår enda prioritet att stoppa den här utlämningen, och vi återkommer så fort vi vet mer.

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer