Kundcase

ImagineCare revolutionerar svensk sjukvård med Bahnhof Cloud

Med ImagineCare tar svensk sjukvård språnget in i Internet of Things-eran. Deras molnbaserade vårdplattform möjliggör egenmonitorering, en ny vårdform som tillåter patienter att själva mäta sina hälsoparametrar hemifrån. Tusentals patienter är redan uppkopplade, dygnet runt. För patientsäkerheten ställs höga krav på plattformens drift- och datasäkerhet – som molnleverantör valdes därför Bahnhof Cloud.

– Varje patient har ett smart mätinstrument i hemmet, trådlöst kopplat till vår app. Det kan vara en blodtrycksmätare för högt blodtryck, en spirometer för astmatiker eller instrument för annan kronisk sjukdom såsom diabetes eller hjärtsvikt. Alla uppmätta värden skickas direkt till vårdgivaren genom den OpenStack-baserade plattformen som drivs i Bahnhofs datacenter, säger Mattias Lantz, CTO ImagineCare.

Region Östergötland och region Jämtland Härjedalen är anslutna, och vinsterna med egenmonitorering är många. Det leder både till högre vårdkvalitet för patienten och effektivare hantering för vården:

– Vårdgivaren kan bättre följa patienternas värden över tid och anpassa exempelvis medicineringen. Om något värde avviker varnas vårdpersonalen direkt och kan ofta agera innan patienten blir försämrad i sitt tillstånd. Patienten får i sin tur kontinuerlig kontakt med vården och effektivare behandling, där många patienter känner att det ger en ökad trygghet. Dessutom slipper man onödiga vårdbesök.

Plattformen är utvecklad i samarbete med vårdpersonal och tack vare Bahnhof Cloud är den fullt skalbar för att möta nya behov. Tusentals enheters mätvärden fångas upp, analyseras och rapporteras simultant. Dessutom uppfylls samtliga krav på drift- och datasäkerhet som regionerna ställer.

– ImagineCare är en så kallad medical device och då ställs höga regulatoriska krav. Det är kritiskt att allt fungerar och att datan behandlas säkert, det handlar om patientsäkerhet. Regionerna accepterar inte längre amerikanska molnleverantörer på grund av lagstiftningen Cloud Act, så det var aldrig ett alternativ. Med Bahnhof uppfylls alla krav som ställs.

Nu har ImagineCare driftats i Bahnhof Cloud i drygt ett år, och Mattias Lantz är mer än nöjd.

– Det inte varit några problem alls, det bara funkar. Egenmonitorering som vårdform kommer bli allt vanligare framöver, och nu har vi en robust infrastruktur som vi kommer kunna växa i både inom Sverige och internationellt.

Behöver ditt företag också en molnplattform? Läs om VPC på Bahnhof.Cloud