Kundcase

Cloud-lösning för Covid-19-testning

InfoSolutions förmedlar över 300.000 elektroniska remisser och svar mellan cirka 1.000 vårdgivare, laboratorier och röntgenenheter varje månad. De har fått i uppgift av Folkhälsomyndigheten att öka den nationella tillgängligheten för testning av pågående Covid-19-infektion (s.k. PCR-prov) och tillhandahåller en lösning för att skapa remisser, genomföra provtagning och återrapportera mellan laboratorium och vårdgivare eller 1177.se.

InfoSolutions verksamhet ställer exceptionellt höga krav på driftsäkerhet och skalbarhet, och det är därför de har valt en Bahnhof Cloud-lösning. Med en infrastrukturtjänst i vårt Bahnhof Cloud har InfoSolutions haft möjlighet att expandera snabbt för att möta ökade behov, med garanterat hög säkerhet och redundans.

Är ditt företag också i behov av en cloud-lösning? Läs om Bahnhofs molntjänster