Kundcase

En av Nordens största leverantörer av finansiella system väljer Bahnhofs datacenter Thule

Inom finanssektorn är pålitlig teknik centralt, och det är av yttersta vikt att ha säkra system när man hanterar känslig data. Några som insåg detta tidigt är ISEC, som sedan 1987 har hjälpt företag att förvalta fonder och kapital med den egna mjukvaran Secura. Mjukvaran är en del av ISECs Private Cloud-erbjudande, en lösning som kräver en stabil och säker co-location. Tack vare hög expertis och ett centralt läge blev Bahnhof den självklara leverantören.

– Eftersom Secura är vår egen mjukvara har vi full kontroll över all IT-infrastruktur, vilket möjliggör skräddarsydda och skalbara lösningar till våra kunder. För att driva Secura behöver vi ha mjukvaran i någon typ av fysisk infrastrukturell miljö, och där kommer Bahnhof in i bilden. Vi står för all IT-drift själva, medan Bahnhof står för det yttre och fysiska skyddslagret i deras datacenter Thule, säger Daniél Lundberg, Chief Commercial Officer på ISEC.

Djupt inne i Brunkebergsåsen ligger Bahnhofs datacenter Thule. Ett av Stockholms största och säkraste datacenter, med oöverträffad anslutning till Sveriges fibernät. Många företag väljer Thule för det centrala läget i Stockholms citykärna och för Bahnhofs kompetenta personal.

Förutom Secura erbjuder ISEC också en rad olika tilläggstjänster, som fondadministration, riskkontroll och ManCo, som innebär att ISEC startar en fond åt en uppdragstagare som uppdragstagaren sedan förvaltar. Totalt administrerar ISEC drygt 250 fonder med över 220 miljarder kronor i förvaltat kapital. Vikten av driftsäkerhet är därför stor, och det är väsentligt att all teknik fungerar som den ska.

Sedan tidigare har ISEC co-location i två externa hallar, och tillsammans med de tidigare två möjliggör Bahnhofs datacenter att ISEC nu kan erbjuda en snabbare återställningstid (RTO) än tidigare, från 24 timmar till under 2 timmar. Under 2023 kommer den låga RTO:n finnas tillgänglig för alla ISECs kunder.  

– Våra kunder lyder under fondbestämmelser som kan innebära att de ska publicera värderingar på daglig basis. Nu skapar vi tekniska förutsättningar kopplat till vår leverans för att alla våra kunder ska ha möjlighet att leva upp till kraven. Det finns ett stort incitament att ha så lågt RTO som möjligt då eventuella förseningar i värdering skulle kunna resultera i sanktionsavgifter. Tack vare vår nya co-location hos Bahnhof kan vi nu därmed få ner RTO till under två timmar, säger Daniél.

ISEC är nöjda med samarbetet, och uppskattar särskilt all den tekniska rådgivning som Bahnhof har gett under införandet.

– Bahnhof har under hela processen varit en pålitlig rådgivare till oss, och vi har blivit vägledda till lösningen som bäst passar våra behov. De har varit engagerade och fått saker att hända snabbt, och när yttre faktorer har påverkat installationen har de varit flexibla och anpassat sig efter omständigheterna. Ett centralt läge i Stockholm var också en viktig del i vårt beslut, så vår IT-driftspersonal snabbt kan vara på plats. Bahnhofs datacenter Thule ligger på gångavstånd från vårt kontor, och det känns extra tryggt, säger Niklas Åhden, IT-Ansvarig för Drift & Co-location på ISEC.

Behöver ditt företag också en flexibel och säker co-location? Läs om våra co-locationlösningar