Nyheter

Välj nyheter

För mediekontakter, bilder och logotyper se här

Morgan Johansson bryter mot EU-regler

EU-domstolen meddelade med en dom i mars att användning av datalagring av trafik- och lokaliseringsuppgifter i brottsutredande syfte endast är tillåten vid bekämpning av allvarlig brottslighet eller allvarliga hot mot

Läs mer

Prenumerera på nyheter från Bahnhof

Våra kunder är nöjdast i Sverige

Sveriges bästa bredbandsoperatör

Bahnhof kom på första plats när kunderna fick säga sitt i Nordic Benchs undersökning.

Sveriges nöjdaste kunder

Guldmedalj till Bahnhof i Svenskt Kvalitetsindex undersökning om kundnöjdhet 2020

Snabbast bredband i Sverige

Enligt tester utförda av testverktyget Bredbandskollen.