Hållbarhet

Bahnhofs datahallar ligger centralt belägna i större svenska städer. En medveten tanke eftersom det gynnar både våra kunder och miljön. Att placera datahallar mitt i städer ger även det som kallas för "ultra low latency”, det vill säga att man kapar den tidsfördröjning som orsakas av ljusets resväg i fiberkablarna.

Alla våra datahallar har dieselgeneratorer som står redo att dra igång vid ett eventuellt strömavbrott. Våra dieselgeneratorer drivs med miljövänligt EcoPar-bränsle som är biologiskt nedbrytbart och som dessutom erbjuder en markant längre lagringstid jämfört med konventionell diesel.

År 2017 blev vår datahall Thule guldcertifierad av CEEDA (Certified Energy Efficiency for Data centers Award). Vi har sedan dess ytterligare förbättrat datahallen, och även våra övriga anläggningar. Att driva datahallar är energikrävande, det är därför viktigt för oss att även elen är en del av ett kretslopp. Bahnhof köper uteslutande fossilfri kraft och jobbar ända sedan 2013 enligt "Triple Green"-modellen som innebär att vi återanvänder energi för att värma upp bostäder, i praktiken är det ett åtagande som går långt utöver andra certifieringar. När du använder våra IT-tjänster på vintern värmer du kanske upp din och din grannes lägenhet.

Läs mer på www.triplegreen.se