Nyheter
Delårsrapport 1, 2018
Publicerad 2018-05-08 09:23

Omsättningen uppgick till: 282,7 Mkr (232,3 Mkr)

Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 43,9 Mkr (33,5 Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 34,8 Mkr (26,3 Mkr)

Resultat efter skatt uppgick till: 16,7 Mkr (20,9 Mkr)

Resultatet före skatt per aktie uppgick till: 0,32 kr (0,24 kr)

Not angående resultatet efter skatt: I samband med flytt av verksamheten från Portugal till Sverige, uppstod en beskattningsbar vinst som påverkat resultatet efter skatt i koncernen negativt. Detta är i sin helhet en ren engångseffekt som härrör sig till flytten.

Siffror inom parentes avser det första kvartalet 2017. 

Läs fullständig rapport som PDF.

Fler nyheter från 2020