Nyheter
Delårsrapport 3, 2018
Publicerad 2018-10-23 09:08


Bahnhofs tredje kvartal 2018 i siffror

Omsättningen uppgick till: 285,3 Mkr (249,2 Mkr)

Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 49,9 Mr (38,1 Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 40,2 Mkr (30,1  Mkr)

Resultat efter skatt uppgick till: 31,4 Mkr (24,1 Mkr)

Resultatet före skatt per aktie uppgick till: 0,37 kr (0,28 kr)


Siffror inom parentes avser det tredje kvartalet 2017.


Läs fullständig rapport som PDF.

 

Fler nyheter från 2020