010-510 00 00
Nyheter
Post- och telestyrelsen vill tvinga operatörer att bryta mot EU-rätten – Bahnhof protesterar
Publicerad 2019-10-15 13:37
Post- och telestyrelsen vill tvinga operatörer att bryta mot EU-rätten – Bahnhof protesterar


Den 1 oktober 2019 trädde stora delar av Sveriges nya datalagringslag i kraft. Den påbjuder bland annat en generell lagringsskyldighet för alla tele- och internetoperatörer i Sverige, som från och med nu måste lagra abonnent- och trafikinformation om alla sina kunder åt de brottsbekämpande myndigheterna, även om det saknas brottsmisstanke.

Den 1 april 2020 är det meningen att steg 2 av datalagringslagen ska börja gälla, vilken handlar om operatörer som använder NAT-teknik. Post- och telestyrelsen har nu tagit fram ett mer detaljerat förslag om vilka uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnenter vid användning av NAT-teknik.

Bahnhof är mycket kritiska till PTS förslag som baseras på regler i Lagen om elektronisk kommunikation och FEK om generell lagring och utökad lagring vilka står i strid med EU-rätten och Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Ett genomförande av föreskrifterna innebär därför att PTS medverkar till att Sverige gör sig skyldigt till brott mot EU-fördraget. Dessutom innebär detta att bl.a. polisen får utökade möjligheter att inhämta abonnentuppgifter utan grundläggande rättssäkerhetskrav som t.ex. förhandsprövning av domstol. Det sistnämnda innebär att därför att PTS även medverkar till att Sverige gör sig skyldigt till brott mot Europakonventionen.

Med anledning av detta har Bahnhof idag, den 15 oktober, besvarat de nya regelförslagen i ett remissyttrande där vi framför vår kritik. Remissyttrandet har skickats direkt till PTS.


Presskontakt: Jon Karlung 076-111 01 60

 

Läs mer:

Bahnhofs remissyttrande över SOU 2017: 75, Datalagring – brottsbekämpning och integritet

2019-09-30 Bahnhof inför datalagring, men endast i ”kassaskåpet” som inte är avsedd för upphovsrättsmaffian
2019-06-19 Riksdagen röstade igenom ”ny” datalagringslag – Bahnhof: den hör inte hemma i en demokrati
2019-06-14 Bahnhof ger svar på tal: ”Majoriteten av befolkningen har inte begått några brott – det är dem vi skyddar”
2019-05-13 
2014 satte EU-domstolen stopp för massövervakning - nu vill EU-rådet införa det igen
2019-03-19 
Bahnhofs öppna brev till Expressen II: Era argument har tillverkats av Säpos egna PR-maskineri
2019-03-12 Regeringens jakt på ”terrorister” i själva verket jakt på fildelare
2019-03-05
 Bahnhofs öppna brev till Expressen: faktafel och rena lögner i er ledartext om datalagring
2019-03-04 Regeringens användning av "abonnemangsuppgifter" - ett försök att undslippa EUs krav
2019-02-26
 Omarbetat datalagringsdirektiv ännu ett försök att slippa undan EU-rätten
2019-01-29 ”Ny” regering och nya integritetskränkande lagar 2019
2018-06-27 Bahnhofs rapport från dagens rundabordetsamtal hos Justitiedepartementet
2018-01-12 Bahnhof ser allvarliga brister i regeringens datalagringsförslag
2017-08-28 Bahnhof avslöjar planer på dramatiskt ökad datalagring
2016-05-19 Fildelning i topp när Polisen utreder brott på internet

Fler nyheter hittar du på: bahnhof.se/nyheter

Fler nyheter från 2020