Nyheter
SLUTET FÖR PORRUTPRESSAREN? EU dömer ut Mircom: ”definitionen av rättsmissbruk”
Publicerad 2021-02-08 08:58
SLUTET FÖR PORRUTPRESSAREN? EU dömer ut Mircom: ”definitionen av rättsmissbruk”


Mircom International Content Management & Consulting (Mircom) är ett välkänt Cypernbaserat bolag vars affärsmodell går ut på att utnyttja upphovsrätten till filmer, framför allt porrfilmer. Bolaget fungerar som en mellanhand mellan rättighetsinnehavare och pirater, och i samarbete med advokatfirman NJORD Law Firm har de kontaktat tusentals svenska påstådda fildelare och begärt betalt på ett hotfullt sätt.

Företag med denna affärsmodell brukar kallas för copyright trolls. De förvärvar nyttjanderätter till upphovsskyddade verk, enbart för att bestraffa intrång i dessa rättigheter som görs via fildelningsnätverk. De vidtar rättsliga åtgärder för att få tillgång till de påstådda intrångsgörarnas namn och adresser, och skickar brev där de föreslår att intrångsgöraren ska betala en större summa pengar för att slippa rättegång. Förfarandet verkar vara särskilt effektivt i samband med upphovsrättsintrång som rör pornografiska filmer, eftersom det väcker en särskild skam, skuld och rädsla hos de anklagade som gör dem mer benägna att betala.

2019 begärde Mircom att Telenet, den största bredbandsleverantören i Belgien, skulle lämna ut namn och adress till abonnenter bakom tusentals IP-adresser som påstods ha laddat ner pornografiska filmer med BitTorrent. Men Telenet ifrågasatte förfrågningens giltighet och proportionalitet tillsammans med två andra internetleverantörer, och skickade flera frågor via den belgiska domstolen till EU-domstolen för klargörande. Frågorna handlade bland annat om Mircoms rätt att begära ut personuppgifter och deras exakta upphovsrättigheter, och efter ett år kom svaret från generaladvokaten Maciej Szpunar.

Szpunar identifierar Mircom som ett copyright troll, och menar att de missbrukar lagstiftning:

Unionslagstiftarens syfte var att ge licenstagare ett verktyg för att skydda det normala utnyttjandet av deras licenser, medan Mircoms syfte endast är att bestraffa intrång i upphovsrätt och närstående rättigheter och dra en ekonomisk fördel därav. Detta beteende motsvarar därför definitionen av rättsmissbruk, vilket är förbjudet enligt unionsrätten.

Han konkluderar att den nationella domstolen har rätt att neka att lämna ut personuppgifter till bolag som Mircom om den med hänsyn till omständigheterna i målet finner att begäran om information är ogrundad eller utgör missbruk av rätten till information, vilket går att hävda om Mircoms personuppgiftsanvändning. 

Mircom har jagat fildelare i Sverige sedan 2017, och det är på tiden att detta skurkaktiga bolag får den uppmärksamheten de förtjänar! Vi hoppas att det här markerar början på slutet för Mircom, kanske till och med början på slutet för utpressningsfirmornas storhetstid.

 

- Håll dig uppdaterad med Utpressningskollen!

På utpressningskollen.se hittar du de senaste ansökningarna och besluten i upphovsrättsmål och kan förutse nya vågor av utpressningsbrev, långt innan de skickas. Vi uppdaterar löpande med nya domstolsdokument och länkar till artiklar som exponerar utpressningsverksamhetens olika delar.

 

Läs mer:

2021-01-29: DANSKA MYNDIGHETER AGERAR: NJORD Law Firm åtalas för grovt bedrägeri

2021-01-22: UTPRESSNINGSÅRET 2020: 190 000 svenskar har utlämnats till utpressningsligor

2020-11-16: BAHNHOF AVSLÖJAR: 40 000 svenskars personuppgifter har utlämnats till utpressningsligor 2020

2020-02-21: BAHNHOF AVSLÖJAR: PornHubs ägare bakom utpressning av svenska bredbandskunder

2020-02-14: UTPRESSNINGSÅRET 2019: Det värsta året hittills

2019-12-20: Utpressningsåret 2019 under summering – Telia lämnar ut flest till utpressare

2019-10-08: BAHNHOF AVSLÖJAR: Operatörerna som lämnar ut dina uppgifter till utpressare 2019

2019-06-05: NYA MASSUTSKICK PÅ GÅNG: Byt operatör för att slippa få ett utpressningsbrev

2019-04-23: Pensionär anklagas för fildelning och uppmanas betala 7000 kr – ”jag har aldrig laddat ned, jag är 75 år och kan inte mycket om data”.

2019-04-10: Internationella upphovsrättsligor gör nu entré i Sverige – nya utpressningsbrev är på väg

2019-03-12: Regeringens jakt på ”terrorister” i själva verket jakt på fildelare

2019-01-23: Utpressningsåret 2018: Antal drabbade tio gånger fler i Sverige än i USA 

2018-12-22: NYA UPPGIFTER: Fler utpressningsbrev på väg lagom till jul

2018-12-13: UTPRESSNINGSBREVEN: Samma person bakom både breven och bevisen

2018-09-10: TOPP 3: Operatörerna som lämnar ut sina kunders uppgifter

2018-09-05: NY MÄTNING VISAR: Rekordmånga utpressningsbrev 2018

2018-06-13: BAHNHOF AVSLÖJAR: Utpressningsbrev gör rika filmbolag ännu rikare

2018-05-25: Tveksam opartiskhet på Patent- och marknadsdomstolen

2018-04-17: Domstol godtar defekt bevis: fel operatör döms 

2018-04-13: Tele 2-dom bekräftar: bevis för fildelning otillförlitligt

2018-04-11: Domar mot tusentals svenskar saknar tillförlitliga bevis 

2018-03-28: Filmbolagen, fildelarna och fakturorna – FAQ

2018-03-28: Vuxenfilmsurfare utpressas på pengar – vem går säker?

Fler nyheter från 2022