Nyheter
Bahnhofs kvartalsrapport Q1 2021
Publicerad 2021-05-04 09:02


Det första kvartalet 2021 i sammanfattning

Omsättning: 386,7 Mkr (349,5 Mkr)
Resultat före avskrivningar (EBITDA): 57,0 Mkr (54,1 Mkr)
Rörelseresultat (EBIT): 43,5 Mkr (41,0 Mkr)
Resultat efter skatt: 34,9 Mkr (32,7 Mkr)
Resultatet efter skatt per aktie: 0,32 SEK (0,30 SEK)
Rörelsemarginal: 11,2% (11,7%)

Siffror inom parentes avser det första kvartalet år 2020

Se PDF för fullständig rapport.

Fler nyheter från 2021