Nyheter
Bahnhofs kvartalsrapport Q2 2021
Publicerad 2021-08-19 09:02

Det andra kvartalet 2021 i sammanfattning

Omsättning 397,5 Mkr (361,1 Mkr)
Resultat före avskrivningar (EBITDA): 59,0 Mkr (55,0 Mkr)
Rörelseresultat (EBIT): 45,5 Mkr (41,9 Mkr)
Resultat efter skatt: 36,5 Mkr (33,5 Mkr)
Resultatet efter skatt per aktie: 0,34 SEK (0,31 SEK)
Nettomarginal: 11,4% (11,6%)

Siffror inom parentes avser det andra kvartalet år 2020.

Se PDF för fullständig rapport.

Fler nyheter från 2021