Kundservice

Så behandlar vi kund- och personuppgifter

Integritet och sekretess är inte bara ord för oss. Vi deltar ofta i den offentliga debatten om allas rätt till privatliv på nätet. Du kan vara trygg med att vi levererar säkra tjänster och att vi värnar ditt privatliv.

Vi sparar inte mer information om dig än vad som är absolut nödvändigt, och vi förvarar dina uppgifter säkert. Vi säljer inte dina uppgifter till tredje part, och vi hanterar all kundinformation enligt GDPR (Dataskyddsförordningen 2016/679).

Vad är personuppgifter?

Information som direkt eller indirekt kan knytas till en person, till exempel namn, personnummer, platsdata och andra uppgifter som kan identifiera en person.

Vad är kundinformation?

Information kopplad till ett avtal mellan Bahnhof och kunden, till exempel namn, adressuppgifter, telefonnummer och personnummer. Kundinformation skapas till exempel när du:

 • beställer en tjänst
 • besöker bahnhof.se
 • ringer till vår kundservice
 • skickar SMS eller e-post till oss

Kundinformation kan även bestå av allmänt tillgängliga personuppgifter, till exempel hos ett kreditupplysningsföretag.

Vad är trafikdata?

Trafikdata uppstår när du använder en tjänst. Det är teknisk information som behövs för att våra kommunikationssystem ska fungera, till exempel IP-adress och telefonsamtalshistorik.

Trafikdata är alltså inte detsamma som innehållet i trafiken, istället är det rent teknisk information.

Sparar Bahnhof personuppgifter?

Vi sparar bara de uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna leverera våra tjänster, ge service och fakturera korrekt.

Hur hanterar Bahnhof personuppgifter?

Alla personuppgifter hanteras varsamt och sparas bara i våra egna datacenter.

Kommunikation mellan oss och underleverantörer är antingen krypterad eller sker genom SSL-säkrade portaler.

Våra system skickar så lite information som möjligt till externa system och när det görs anonymiserar vi uppgifter där det går. När det är möjligt byter vi ut persondata mot kundnummer, och använder information om kundens tjänst istället för namn eller personnummer.

Hur länge sparar Bahnhof kundinformation?

Vi håller alltid mängden information som vi sparar till ett minimum. Uppgifterna används bara för just det som de behövs, till exempel för att kunna leverera din tjänst, eller för att uppfylla lagkrav.

Om du slutar vara kund hos oss så sparas din information i 36 månader.

I övrigt så raderar eller anonymiserar vi informationen så fort det inte längre finns ett syfte eller en laglig skyldighet att lagra uppgifterna dem. I vissa fall sparar vi personuppgifter för att uppfylla lagstadgade lagringstider.

Lämnar Bahnhof ut kundinformation?

Vi är skyldiga att i vissa fall lämna ut kundinformation till exempelvis Polisen och SOS Alarm.

Vi lämnar bara ut kundinformation till tredje part om det är nödvändigt för att vi ska kunna leverera din tjänst. Här några exempel på underleverantörer:

 • Öppna nät, stadsnät och kommunikationsoperatörer
 • 21 Grams AB (distribution av fakturor)
 • Eniro, Hitta.se (för våra telefonitjänster)
 • Underleverantörer som gör fysiska installationer i fastigheter för Bahnhofs räkning

Om vi anlitar en underleverantör vars verksamhet helt eller delvis finns utanför EU/EES, så vidtar vi skyddsåtgärder för att säkerställa att din kundinformation hanteras säkert och enligt gällande lagar.

Vad har jag för rättigheter när det gäller min kundinformation?

Här är några exempel på dina rättigheter gällande din kundinformation:

 • Få tillgång till de uppgifter om dig som vi behandlar.
 • Få felaktig information rättad eller
 • Begära att under vissa omständigheter få uppgifter raderade, till exempel om uppgifterna inte behövs för det ändamål de samlats in för, om du återkallar ditt samtycke, eller om du motsätter dig hantering av uppgifterna för marknadsföring.
 • Begära begränsad hantering av informationen, om den är felaktig eller om den inte är nödvändig för det syfte som den samlats in för.
 • Rätten till dataportabilitet

Du kan lämna klagomål Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Hur kan jag kontakta Bahnhof för att få veta mer?

Om du har frågor eller vill veta mer om vårt arbete med personuppgifter så når du oss alltid på gdpr@bahnhof.net, till exempel:

 • Om du vill veta mer om information som vi lagrar om dig som kund
 • Om du vill rätta/radera information
 • Om du vill återkalla inlämnade samtycken

Följer Bahnhof dataskyddsförordningen (GDPR)?

Ja. I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) stödjer vi oss alltid på de s k rättsliga grunderna:

 • Du ska ha lämnat samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera tydliga ändamål, till exempel när du ringer eller mailar vår kundservice.
 • Behandlingen är nödvändig för att du ska kunna ingå avtal med oss, eller för att vi ska kunna vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås, till exempel för att leverera internet till din adress.
 • Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna följa lagen, till exempel för att spara ekonomisk information enligt bokföringslagen.
 • Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för ändamål som rör våra intressen, om inte dina intressen eller rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, till exempel för att förhindra missbruk av våra tjänster.