Nyheter

Delårsrapport 1 – 2010

Vinstökning: PLUS 129 %
(jämfört Q1/-09)

Uppskrivning av vinstprognos 2010: PLUS 20,5 Mkr

Kvartal januari – mars 2009 i sammandrag

  • Omsättningen uppgick till 54,3 Mkr
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5,7 Mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 4,2 Mkr
  • EBITDA för kvartalet: 8,6 Mkr


Starkt positiv utveckling – uppskrivning av vinstprognos
Bahnhof skriver upp vinstprognosen för helåret 2010 till en vinstmarginal på 9 procent, med ett resultat före skatt på totalt 20,5 Mkr.

Prognosen för helåret 2010 avseende omsättningen fastslås till 250 Mkr. Det fjärde kvartalet 2009 hade intäkter av engångskaraktär.

Det strategiska målet för Bahnhof är att omsätta 500 Mkr vid utgången av 2012, med en vinstmarginal (EBIT) på omkring 10 procent. Målet ska uppnås i huvudsak genom egen tillväxt – men utesluter inte strukturaffärer.

Motorn i den starka tillväxten är de möjligheter som nu skapas i ett alltmer öppet och fragmenterat telekomlandskap. Kartan från de gamla monopolen ritas nu om. Bahnhof växer helt naturligt, i takt med att den nya marknaden skapar nya förutsättningar.

Målet är att ta en strategisk position strax under de stora nordiska telekomjättarna. Det kräver både egen nätnärvaro och bredd i tjänsteportföljen.

Förstärkning med en ny vd som tillträder i början av hösten, med viktiga erfarenheter från ”Telia International Carrier”, anger tonläget för Bahnhofs mycket offensiva strategi.

 

Läs hela som PDF!

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer