Nyheter

Delårsrapport 2, 2010

April – Juni
Vinst 6 Mkr
Omsättning 56 Mkr

Uppskrivning av vinstprognos 2010
PLUS 24,5 Mkr

Kvartal april – juni 2010 i sammandrag

•    Omsättningen uppgick till 56,2 Mkr
•    Resultatet före skatt uppgick till 6 Mkr
•    Resultatet efter skatt uppgick till 4,4 Mkr
•    EBITDA för kvartalet: 9 Mkr

Uppskrivning av vinstprognos helår

Bahnhof skriver nu upp vinstprognosen för helåret 2010 till en nettomarginal på 10,4 procent, med ett resultat före skatt på 24,5 Mkr.

Under det andra kvartalet har bolaget påbörjat en strukturell översyn av verksamheten. Siktet har varit inställt på att förbättra lönsamheten, samt att undersöka förutsättningarna för en renodling av de olika affärsområdena. I någon mån har detta påverkat tillväxttakten i bolaget.

Bahnhof korrigerar det totala omsättningsmålet för helåret till 235 Mkr (från tidigare angivna 250 Mkr). Tillväxten är således något mindre jämfört med tidigare angivet mål. I gengäld skrivs vinstprognosen upp, till ett resultat före skatt på 24,5 Mkr.

Bahnhof har under årets första sex månader tagit flera viktiga affärer på företagssidan. Bolaget vinner terräng särskilt på nätsidan. På privatmarknaden är Bahnhof fullt ut etablerat som den största aktören i segmentet öppna stadsnät. Försprånget gentemot konkurrenterna växer, också under det andra kvartalet.

Det strategiska målet är att omsätta 500 Mkr vid utgången av 2012, med en nettomarginal på omkring 10 procent. Målet ska uppnås genom strukturaffärer, och egen organisk tillväxt.

Klicka här för att läsa hela rapporten som PDF!

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer