Nyheter

Överlåtelse av kundavtal mellan Bahnhof AB och Bahnhof Unipessoal LDA

Information med anledning av en affärsmässig omstrukturering av Bahnhof-koncernen

Bahnhof AB har genomfört en omstrukturering, och överlåtit ert kundavtal till ett helägt dotterbolag i koncernen.

Du behöver som kund inte göra några förändringar. Överlåtelsen påverkar inte ert abonnemang eller de tjänster ni har.

Priset för ert abonnemang är oförändrat inklusive moms. Vi kommer dock att höja slutkundspriset exklusive moms – men för dig som privatkund innebär det ingen skillnad på slutsumman. I fortsättningen kommer ni att debiteras inklusive den rådande momssatsen i Portugal.

Det nya bolaget är Bahnhof Unipessoal LDA. Syftet på koncernnivå är att renodla och effektivisera våra verksamhetsgrenar, så att vi även i fortsättningen kan erbjuda dig som privatkund tjänster med hög kvalité till konkurrenskraftiga och låga priser.

Bahnhof AB är en svensk telekom- och internetoperatör med verksamhet både i Sverige och övriga Europa. Det nya bolaget Bahnhof Unipessoal LDA, med säte och verksamhet i Portugal, säljer tjänster som riktar sig till den europeiska privatmarknaden. Omstruktureringen av koncernen möjliggör en mer offensiv satsning till en bredare europeisk och internationell publik.

Mer information om det nya bolaget återfinns på Bahnhof Unipessoals LDA:s hemsida (som är länkad från Bahnhof.SE)

Läs brevet som PDF!

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer