Nyheter

Bahnhof förvärvar Sting Telecom

Bahnhof har idag förvärvat telekomoperatören Sting Telecom. Bolaget är verksamt i Sverige, Norge och Storbritannien och omsätter omkring 25 MSEK per år. Sting Telecom erbjuder IP-telefonitjänster till företag och privatpersoner via återförsäljare.

Köpet avser själva organisationen, tekniska plattformar, licenser, kundavtal och paketerade telefonitjänster. Hela systemet är enkelt skalbart och har utbyggt stöd för mobila applikationer.

I och med förvärvet får Bahnhof tillgång till en av marknadens absolut kraftfullaste telefoniplattformar, en kraftig breddning i närvaron på marknaden tack vare den redan slutförda etableringen i London och Oslo, samt en upparbetad kundbas och ett befintligt återförsäljarnät.

Bahnhof breddar genom köpet även sin marknadsnärvaro tack vare den redan etablerade verksamheten i London och Oslo, vilket ligger i linje med den utlandsetablering som redan pågår.

Affären finansieras till hälften med eget kapital och till hälften med aktier genom en apportemission. Köpeskillingen är 17 MSEK.

– Den här affären innebär att vi tillför en saknad pusselbit och förstärker Bahnhofs tjänsteportfölj. Telefoniplattformen passar perfekt in i Bahnhofs existerande tjänster på telefoniområdet, och gör att vi kan leverera allt från ip-telefonitjänster till konsumenter till fullskaliga växeltelefonitjänster till storföretag. Vi kommer att kunna öka Bahnhofs lönsamhet samtidigt som vi förvärvar helt nya kanaler mot marknaden, säger Anna Mossberg, vd på Bahnhof.


Klicka här för att läsa som pdf.

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer