Nyheter

Delårsrapport 3 – 2012

Kvartal 3, 2012 i sammandrag

  • Omsättningen uppgick till: 98,6 Mkr
  • Rörelseresultatet: 16,2 Mkr (EBIT)
  • Resultatet efter skatt uppgick till: 12,1 Mkr
  • EBITDA för kvartalet: 20,1 Mkr 


Kommentarer i korthet

Det tredje kvartalet år 2012 är det bästa i bolagets 18 åriga historia. Aldrig tidigare har Bahnhof visat bättre siffror. Tillväxten ökar, men det som särskilt utmärker sig är ett fantastiskt bra rörelseresultat.

Jämfört med det första kvartalet 2012 ökar vinsten det tredje kvartalet med 478 procent. På två kvartal har Bahnhof inte bara återhämtat sig från stagnation och ett svagt första kvartal, utan vänt utvecklingen – och dessutom nu med råge passerat alla positiva förväntningar.

Marginalerna ökar särskilt kraftigt i företagsaffären. Men även på privatsidan ger en hårdare kontroll, med bättre driv än tidigare, genomslag. Nu växer också antalet kunder.

Bakom rekordkvartalet ligger en nystart för Bahnhof. Det handlar om synen på företagande, och hur vi ska bygga framtiden. Hörnstenarna är att förena nytänkande och spetsteknik med personligt ansvar och engagemang. Målet är att hålla konkurrenskraftiga priser, utan att ge avkall på kvalitet och service.

För att växa krävs en total kontroll på utgifterna. Det är det enkla, men klassiska entreprenörsreceptet, som nu lägger grunden till nya framgångar. En mindre organisation måste också bygga på frihet och ansvarstagande.

I fas ett genomgick Bahnhof ett besparingsprogram. Inga stenar har lämnats orörda i jakten på kostnader. Till exempel har ett antal konsulter fått lämna sina skrivbord. Målet är att effektivisera och förbättra varje enskild liten del i verksamheten.

Läs hela rapoorten som PDF

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer