Nyheter

Bokslutskommuniké 2012

Året i sammandrag
Omsättningen uppgick till: 393,1 Mkr
Resultat innan avskrivningar: + 61,3 Mkr (EBITDA)
Rörelseresultatet uppgick till: + 45,5 Mkr (EBIT)
Resultatet efter skatt uppgick till: 35,5 Mkr

Alla siffror i denna rapport avser koncernen (och är i sin helhet exklusive interna transaktioner).

År 2012 är det bästa året i Bahnhofs historia.

Prognoserna avseende såväl omsättning som rörelseresultat överträffas med stor marginal, trots ett mycket svagt utgångsläge i början av året. Bakgrunden till rekordsiffrorna är den närmast explosiva resultatutveckling som sker under det andra halvåret.

År 2012 slutar med ett fantastiskt fjärde kvartal (EBIT plus 17,8 Mkr samt 113,6 Mkr i omsättning). Det fjärde kvartalet är ett kvitto på att trenden håller i sig. Nu kan Bahnhof med fog skruva upp förväntningar om en ljus framtid.

Det är flera faktorer som ligger bakom framgångarna. Kortfattat kan man säga att vi nu skördar frukterna av teknikintensiva investeringar. Bahnhof har helt enkelt bättre tekniska muskler än många konkurrenter. Dessutom har vi återtagit den kostnadskontroll som tidigare präglade verksamheten.

Kassaflödet är enastående. Den ekonomiska situationen måste sammanfattningsvis betecknas som robust.

Läs hela som PDF

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer