Nyheter

Delårsrapport 1 2013

Kvartal 1, 2013 i sammandrag
Omsättningen uppgick till: 107,4 Mkr
Rörelseresultatet: 13,4 Mkr (EBIT)
Resultatet efter skatt uppgick till: 10,5 Mkr
EBITDA för kvartalet: 17,7 Mkr

Alla siffror i denna rapport avser koncernen(och är i sin helhet exklusive interna transaktioner).

Kommentarer i korthet
Det första kvartalet är en förbättring av rörelse- resultatet med 375 procent jämfört med samma period år 2012. Kassaflödet förstärks också ytterligare, och Bahnhof har ökat sitt manöver- utrymme. Gjorda investeringar bär frukt och lämnar utrymme till nya satsningar.

Samtidigt finns det en årlig cyklisk faktor, där det första kvartalet historiskt haft en något svagare tendens än de kommande kvartalen. Det första kvartalet överträffar här tidigare års svängningar i positiv riktning, och den ekonomiska situationen måste betecknas som allt ljusare.

Bahnhof bygger värdetillväxt genom innova- tioner och entreprenörskap. Bolaget befinner sig nu i en intensiv fas av produktutveckling med ett antal satsningar som inom kort är färdiga att lansera.

På nätsidan har vår filosofi om att fullt ut anamma nya tekniklösningar för strömmad media burit frukt. Bahnhof har nu, enligt statistik från filmkanalen Netflix, Europas snabbaste bredband i öppna nät.

Bahnhof koncernen stärker greppet om utveck- ling av nya datahallar genom att förvärva bolaget Modular Data Centers Stockholm AB (MDC).
Här växer ett nytt affärsområde fram med ny, på många sätt banbrytande teknik, som fått inter- nationell uppmärksamhet i branschen.

Förvärvet skedde efter kvartalet slut (i april 2013) och i bolaget finns patentsökt teknologi, mönsterskydd och avtal med bland annat SSAB. Bolaget siktar såväl på den internationella marknaden, som på den svenska marknaden där det finns stora möjligheter till inbrytningar inom segmentet för konstruktion och design av datahallar.

Avsikten är att särnotera MDC på börsen under år 2014.

Läs som PDF

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer