Nyheter

Bokslutskommuniké 2013

Året i sammandrag
Omsättningen uppgick till: 461,5 MkrResultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 83,3 MkrRörelseresultat (EBIT) uppgick till: 65,8 MkrResultat efter skatt uppgick till: 51,9 MkrResultatet per aktie före skatt uppgick till: 6,14 krAlla siffror i denna rapport avser koncernen, och är i sin helhet exklusive interna transaktioner. Bahnhof slår nytt rekord – igen!År 2013 är det bästa året sedan bolaget grundades år 1994. Både omsättning och vinstmarginal når en ny rekordnivå. Bahnhof befäster sin ställning som den ledande utmanaren i det svenska telekomlandskapet. 

Utsikterna inför år 2014 ser dessutom mycket goda ut. Det fjärde kvartalet 2013 präglas av stark tillväxt. På tre månader ökar omsättningen med 12,7 procent (jämfört med det tredje kvartalet) och når 126,2 Mkr, med ett rörelseresultat på 16,7 Mkr (EBIT). 

Bahnhof växer både på företags- och privatmarknaden, och vi är nu i en fas där vi på allvar siktar på att ta plats som en av Sveriges stora operatörer. I rullande årsomsättning har koncernen redan passerat en halv miljard kronor. 

Det finansiella läget är synnerligen gott. För helåret förbättras kassaflödet med totalt 40,4 Mkr. Det fjärdekvartalet är särskilt positivt, genom att kassaflödet förbättras med 25,4 Mkr. Bahnhof har under 2013 samtidigt löst alla banklån på totalt 26,2 Mkr, och koncernen är därmed helt skuldfri gentemot finansinstitut.

Soliditeten når i och med detta även rekordnivån 43,7 %. Likvida medel är vid periodens slut 99,2 Mkr(exklusive ytterligare 10 Mkr i en outnyttjad checkkredit). 

Affärs- och verksamhetsmässigt har Bahnhof nu en infrastruktur som kan tävla med de största operatörerna. Det innebär också att vår säljorganisation har möjlighet att ta fler och tyngre affärer än tidigare. Fokus ligger alltjämt på organisk tillväxt, snarare än förvärv. 

Den starka kassan ger både handlingsutrymme för offensiv expansion under 2014, samt en hög föreslagen utdelning på 2,75 kr per aktie. Läs som PDF

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer