Nyheter

Delårsrapport 1, 2014

Kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till: 118,8 Mkr• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till: 17,1 mkr• Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 21,5 Mkr• Resultat efter skatt uppgick till: 13,9 Mkr Alla siffror i denna rapport avser koncernen, och är i sin helhet exklusive interna transaktioner. Verksamhetsårets första kvartal har ofta varit svagare än de följande kvartalen. Det är därför glädjande att Bahnhof redan nu når den näst högsta omsättningen någonsin. Vi stärker kassan ytterligare och koncernen har en rekordhög soliditet. Perioden präglas särskilt av ett stort intag av nya kunder på framför allt nätsidan (bredband till företag och privatpersoner). Leveranser av dessa förbindelser sker kontinuerligt, och kommer att påverka kommande kvartal i positiv riktning.
På datahallssidan tar försäljningen fart mot slutet av kvartalet. I mars tecknade vi till exempel avtal med en global prestigekund som ”Ebay” (avseende deras utvecklingsmiljö). Våra molnbaserade VPS-servrar, och tjänsten virtuellt datacenter, är också en naturlig inkörsport för större affärer.
Privatsidan visar för perioden starka siffror med totalt 5077 nya nettokunder. Kundintaget sker helt organiskt, och med stor spridning i olika stadsnät. Under kvartalet har integritets- och yttrandefrihetsfrågor tagit stor plats i samhällsdebatten. Många uppskattar vår hållning i dessa frågor, som också är en naturlig del av Bahnhofs CSR-profil. Den finansiella situationen är god. Bahnhofs likvida medel är vid periodens slut 124 Mkr (exklusive en outnyttjad checkkredit på ytterligare 10 Mkr). Soliditeten når rekordnivån 45 procent. Hög likviditet medger handlingsutrymme. Under de kommande kvartalen avser vi att öka våra investeringar. Det handlar om uppgraderingar av nät- och telefoniplattformar, samt investeringar i datahallarna. Bahnhof kommer också satsa på att stärka försäljningsorganisationen, med nya säljare och tätare kontakter med återförsäljare och partners. Läs hela som PDF

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer