Nyheter

Delårsrapport 3, 2015

Tredje kvartalet 2015 i sammandrag:
 • Omsättningen uppgick till 173 MSEK (135,4 MSEK).• Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till 29 MSEK (24,6 MSEK).• Resultatet (EBIT) före skatt uppgick till 21,2 MSEK (20,1 MSEK).• Resultat efter skatt uppgick till 16,1 MSEK (15,7 MSEK). (Siffror inom parentes avser kvartal 3, år 2014) 

Läs hela delårsrapporten som PDF 

Förtydligande: Tidigare publicerades en uppgift om att ett memorandum gällande Elementica AB skulle släppas samma dag som delårsrapporten. Korrekt är att memorandumet gällande Elementica AB släpps den 4/11 klockan 9.00.

Fler nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q3 2023

Tredje kvartalet år 2023 i sammanfattning Omsättning: 477,9 Mkr (436,5 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 86,5 Mkr (74,3 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 70,2 Mkr (58,1 Mkr)

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q2 2023

Perioden januari till juni 2023 i sammanfattning Omsättning: 910,5 Mkr (847,9 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 151,9 Mkr (143,7 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 119,5 Mkr (111,0

Läs mer