Nyheter

Delårsrapport 3, 2015

Tredje kvartalet 2015 i sammandrag:
 • Omsättningen uppgick till 173 MSEK (135,4 MSEK).• Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till 29 MSEK (24,6 MSEK).• Resultatet (EBIT) före skatt uppgick till 21,2 MSEK (20,1 MSEK).• Resultat efter skatt uppgick till 16,1 MSEK (15,7 MSEK). (Siffror inom parentes avser kvartal 3, år 2014) 

Läs hela delårsrapporten som PDF 

Förtydligande: Tidigare publicerades en uppgift om att ett memorandum gällande Elementica AB skulle släppas samma dag som delårsrapporten. Korrekt är att memorandumet gällande Elementica AB släpps den 4/11 klockan 9.00.

Fler nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q2 2022

Perioden januari till juni 2022 i sammanfattning: Omsättning: 847,9 Mkr (784,6 Mkr). Resultat före avskrivningar (EBITDA): 143,7 Mkr (121,0 Mkr). Rörelseresultat (EBIT): 111,0 Mkr (91,2 Mkr). Resultat efter skatt: 88,0 Mkr (72,8 Mkr). Resultatet efter skatt per aktie: 0,82 SEK (0,68 SEK). Nettomarginal: 13,0% (11,5%).

Läs mer