Nyheter

Njord Law Firm förbereder nya attacker mot enskilda internetanvändare

Ytterligare 6 ansökningar om informationsföreläggande med interimistiskt yrkande har nyligen kommit in till Patent- och marknadsdomstolen, alla kommer från det danska bolaget Njord Law Firm. Det innebär att en ny våg av utpressningsfakturor snart är på väg.

Bahnhof är inte heller denna gång med bland de svarande operatörerna. Men även om vi skulle bli ålagda att lämna ut uppgifter skulle effekten inte bli densamma som när andra operatörer ställs inför samma krav. Bahnhof sparar så lite data som möjligt och kan därför inte lämna ut något omfattande underlag för nya utpressningsfakturor. Vi har raderat IP-adresser inom 24 timmar ända sedan EU-domstolen underkände den svenska datalagringen i december 2016 och tänker fortsätta med det.

Totalt är det nu 19 pågående ärenden. Det går inte att se hur många privatpersoner som finns med i en pågående ansökan, listorna med IP-nummer blir offentliga när domstolen beslutar att utlämning av kunduppgifter är rimlig enligt gällande lagstiftning.

På utpressningskollen.org hittar du alltid de senaste ansökningarna och domstolsbesluten och kan enkelt se vilka operatörer som har avkrävts på kunduppgifter och vilka aktörer som begärt ut dem. Passa gärna på att berätta för Sveriges justitieminister vad du tycker om den här typen av utpressningsverksamhet! Längst ner på sidan kan du mejla din protest.

Presskontakt: Jon Karlung, 076-111 01 60

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer