Nyheter

Ett ogenomtänkt förslag som kan ge 6 års fängelse

Regeringens utredare föreslår hårdare straff för upphovsrättsbrott samt att domännamn ska kunna tas i beslag. Ogenomtänkt och framkastat tycker Bahnhof.

Vi har granskat utredningsförslaget som avser att skapa en hårdare straffskala för upphovsrättsbrott. Enligt det nya förslaget ska grovt upphovsrättsbrott kunna ge upp till 6 års fängelse. Det är inte enskilda fildelare som är målet denna gång, utan det är mer organiserad form som t ex Pirate Bay och Swefilmer som sägs vara måltavlan. Det nya förslaget om grova brott och beslag är inget som är påkallat av EU, utan är ett initiativ som regeringen ligger bakom.

– Det är inte en alltför vågad gissning att det är mediabolagen som begärt att Sverige skärper straffen för olaglig fildelning och streaming. Det hade varit bättre om behovet av lagändring hade skett på EU-nivå och samordnats med övrig liknande immaterialrättslig lagstiftning. Nu är förslaget bara väldigt forcerat, säger Wilhelm Dahlborn, bolagsjurist Bahnhof.

Genom att införa benämningen grovt brott blir även preskriptionstiden längre, från nuvarande 5 år till 10 år. Det innebär också att hemliga tvångsmedel i form av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, även förkortat HÖK, enligt 27 kap 19 § rättegångsbalken kan användas.

– Om polisen får tillgång till HÖK så kan det användas till för att få fram information om vilka individer som fildelar. Man kan också tänka sig ett scenario där mediabolagen i ökad utsträckning anmäler brott som grova för att få polisen att göra det utredningsarbete som de själva tidigare har gjort. Hårdare straff för att komma tillrätta med fildelning framstår också som mycket gammaldags och föga effektivt, säger Wilhelm Dahlborn.

Ett annat nytt förslag är att om det klassas som upphovsrättsbrott – oavsett svårighetsgrad – så ska en domän kunna tas i beslag. Det är något som inte kan göras idag enligt nuvarande regler, inte heller för andra typer av brott. Beslag är ett juridiskt begrepp som innebär att brottsbekämpande myndigheter får ta hand om egendom redan under förundersökningsstadiet i avvaktan på dom eller i avvaktan på att förundersökningen läggs ner. Syftet är att säkra egendom som av en domstol senare kan komma att förverkas, dvs tillfalla staten. Beslag är alltså en slags tillfällig åtgärd.

Enligt vår uppfattning är det inte domännamnet som är problemet utan innehållet på den hemsida som domännamnet pekar på. Ett beslag av ett domännamn kan dessutom komma i konflikt med grundlagsskyddade regler om yttrandefrihet på ett sätt som är mycket olyckligt. Skälen till att just upphovsrättsbrott ska särbehandlas och yttrandefrihetsfrågorna berörs mycket lite i utredningen. Även här anser vi att förslaget är framstressat.

Bahnhof anser att förslaget som helhet är ogenomtänkt och hafsigt utfört. En fara med det nya förslaget är att grovt brott blir normalbrottet och på så sätt drabbar enskilda användare på ett oproportionellt hårt sätt. Bahnhof menar att det här är fel väg att gå. Med dagens teknik borde man istället skapa bättre förutsättningar för snabbare och billigare streamingtjänster och säkrare betalningsmetoder.


Presskontakt: 
Jon Karlung, 076-111 01 60

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer