Nyheter

Bahnhof överklagar dom om utlämning av uppgifter

Den 29 januari 2018 dömde Förvaltningsrätten Bahnhof som skyldiga att lämna ut vissa uppgifter om sina abonnenter. En del av en rättsprocess som pågått sedan 2016 och drivits på av Post- och telestyrelsen.

Nu överklagar Bahnhof Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten med hänvisning till att domen bygger på en felaktig tolkning av EU-rätten och EU-domstolen. Bahnhof kräver därför att Kammarrätten inhämtar ett förhandsavgörande från EU-rätten så att EU-domstolen själva kan få uttala sig om ärendet innan Kammarrätten tar slutgiltig ställning.

Den här rättsprocessen har redan pågått i två år, och Bahnhof är redo att fortsätta så länge det krävs för att uppnå rättvisa. Bahnhof kommer aldrig gå med på att lämna ut känsliga kunddata utan rättslig prövning.

Läs Bahnhofs överklagande i sin helhet här.

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer