Nyheter

Bahnhof vill öppna upp spektrumlicensieringen för 5G för fler än bara mobiljättar

Bahnhof vill bygga bredband på nya sätt och uppmanar till en öppnare och flexiblare spektrumhantering som ger fler än bara mobiljättarna tillgång till 5G-spektrum. Därför har Bahnhof lämnat ett remissyttrande till Post- och telestyrelsens förstudie om tilldelning av 3,4-3,8 Ghz-bandet för 5G-användning.

Vi menar att en öppnare modell, som vi vill kalla Öppet Spektrum, och friare konkurrens kommer att skapa fler tekniska innovationer i Sverige. Som det är idag får bara några få stora aktörer tillgång till detta och det hämmar hela marknaden.

– Den som ensam kontrollerar en digital motorväg har inte samma incitament att driva utveckling framåt. Vi kan jämföra med fastnätsidan, där har Bahnhof med ny optik och ny utrustning nyligen lanserat 10 Gbit/s till privatkunder för 298 kr i månaden. Detta är möjligt just för att vi kunnat driva egna affärsmässiga innovationer genom tillgång till svartfiber, säger Jon Karlung, vd Bahnhof.

På fastnätssidan finns en modell med öppna och konkurrensneutrala stadsnät vilket gett låga priser och snabba hastigheter med bredband. Med Öppet Spektrum skulle det bli ett affärsmässigt lägre insteg något som öppnar upp för större mångfald genom att olika aktörer inte blir utelåsta från marknaden. Sverige skulle kunna bli en smältdegel för nya tekniska lösningar!

Läs hela yttrandet här


Presskontakt:
 Jon Karlung, 076-111 01 60

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer