Nyheter

Bahnhof öppnar serverhall på militär skärgårdsö

Bahnhof utökar sitt bestånd av bombsäkra bergrumsanläggningar. I väntan på besked om utökade ekonomiska anslagsnivåer för Försvarsmakten har de två parterna arbetat fram ett nytt joint venture-koncept, som bland annat innebär nybyggnation av en datorhall i urberget på en örlogsbas i Stockholms södra skärgård.

–Vi har sökt tillstånd för att få bygga vår nästa datorhall på Muskö i Haninge, ett förslag vi tror gynnar både oss och staten. Vi på Bahnhof får tillgång till en förstklassig lokal som lämpar sig väl för vår verksamhet, samtidigt som Försvarsmakten och därmed statskassan får ett ekonomiskt tillskott av oss som hyresgäst. Pengar som förhoppningsvis kan vända den negativa utvecklingen vi har sett hos krigsförbanden i Sverige de senaste åren, säger Bahnhofs VD Jon Karlung.

Joint venture

Att ett privat företag finansierar, äger och driver samhällsnyttig verksamhet under en längre tidsperiod är inget nytt. Det har bland annat skett med höghastighetsbanan mellan centrala Stockholm och Arlanda flygplats. Men det är första gången som ett liknande projekt sker med Försvarsmakten som en av de inblandade parterna.

–Vi ser det som en form av offentlig–privat samverkan, så kallad OPS, men i en ny och uppdaterad version. Dessutom finns många fördelar för Bahnhof med ett samarbete med Försvarsmakten, exempelvis kan de erbjuda ett fullgott skalskydd där soldater och sjömän ser till att data inte hamnar i fel händer, berättar Jon Karlung.

Export av fjärrvärme

Med allt mer tätpackad och kraftfull hårdvara blir en modern datahall väldigt energiintensiv och kylningen måste dimensioneras för att hantera detta. Kallt vatten från Östersjön kommer att komma väl till hands i den nya datorhallen. Som ett fortsatt led i Bahnhofs arbete med att låta värme från datahallar återanvändas, planerar man även att sälja överskottsvärme till fjärrvärmenät i Östersjöregionen.

–Parallellt med naturgasledning Nord Stream i Östersjön kommer Bahnhof att påbörja bygget av en fjärrvärmeledning från Muskö till S:t Petersburg i Ryssland. Vi har valt att döpa ledningen till Njord Stream. Datorhallen kommer att få namnet Lubjanka eftersom alla data vi hanterar kommer att sitta säkert där inne, förklarar Jon Karlung.

Rysk inblandning

Den ryska kopplingen slutar dock inte där. Både datorhallen och fjärrvärmeledningen på Östersjöns botten kommer att byggas av ett etablerat ryskt företag, med lång erfarenhet av större statliga projekt i Östersjöregionen.

–Vi har ända sedan åttiotalet varit väldigt intresserade av att skapa nya affärsmöjligheter i området kring Hårsfjärden. Vi ser fram emot att påbörja bygget av både ledning och datorhall, säger Viktoria Tatarintseva som är VD på det ryska företaget Agitprop och ansvarig för de praktiska detaljerna kring projektet.

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer