Nyheter

Adjö PUL! Hallå GDPR!

En förändring är på väg! Den 25 maj träder EUs nya dataskyddsförordning GDPR i kraft. GDPR står för general data protection regulation och är ett regelverk som syftar till att stärka privatpersoners integritet och skydda uppgifter som kan kopplas till enskilda personer, till exempel:

– namn
– personnummer
– foton
– mejladresser
– IP-adresser

För Bahnhof är GDPR en välkommen utveckling. Bahnhof har kämpat för individens rättigheter och integritet ända sedan företaget blev till, och ser det som en seger att EU nu inrättar lagar för att skydda just det vi i så många år själva har slagit vakt om.

Samma regelverk för hela EU

EU har arbetat med den nya uppsättningen av EU-gemensamma dataskyddsregler i många år, och under 2016 antogs dataskyddsförordningen av Europaparlamentet och EUs ministerråd. Den som inte följer lagen kan få betala ett högt pris – de företag som inte följer GDPR riskerar stora böter på upp till 4% av företagets totala omsättning.

Stärkta rättigheter för privatpersoner

I Sverige kommer GDPR ersätta PUL. De två lagarna överlappar till stor del varandra, men med GDPR kommer även en del viktiga nyheter. Till exempel kommer individens rättigheter att styra över egna personuppgifter stärkas, och nya krav på samtycke kommer ge individen möjlighet att själv välja eller välja bort vissa interaktioner. Det betyder till exempel att alla ska ha rätt att avregistrera sig från nyhetsbrev och andra mejlutskick, och att företag inte får använda uppgifter som en kund uppgett vid ett köp för att senare skicka reklam – om inte kunden först har uttryckt samtycke. Individer kommer kunna begära sina uppgifter raderade, och även ha rätt till upplysning om användningen av deras personliga data.

Bahnhofs GDPR-arbete

Bahnhof är ett integritetsmedvetet företag, och har jobbat länge med att uppgradera och omstrukturera för att kunna möta de nya kraven. Därför kan vi nu, med en dryg månad till godo, meddela att Bahnhof är en GDPR-anpassad verksamhet. Vi känner oss redo för lagens ikraftträdande och tror att den kommer leda till en positiv utveckling.

Men en del saker fortsätter att vara som förut. Vi lagrar våra kunders data inom Sveriges gränser då datatrafik som passerar Sveriges gränser kan avlyssnas – både av svenska FRA och av utländska aktörer. Samt att det om och om igen har visat sig att populära molntjänster lämnar ut information till myndigheter i utlandet. 

Här är fler företag som lagrar sin data inom Sveriges gränser.

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer