Nyheter

Bahnhof påbörjar utveckling av 5G-tjänster

5G – från fantasi till fysisk verklighet. Nu är utvecklingen och utbyggnaden av 5G-nät i Sverige ett faktum! Snart har vi tekniska förutsättningar för en helt ny generation av telekomtjänster, och en chans att upphäva telekomjättarnas monopol på den svenska marknaden.

Snart dags för 5G-tester

Bahnhof engagerade sig i utvecklingen av 5G medan det fortfarande var ett fantasikoncept. Nu börjar en 5G-infrastruktur sakta men säkert växa fram med förutsättningar för tidiga pilottester.

Vi har skickat in en ansökan till Post- och telestyrelsen och begärt ett testtillstånd för att äntligen påbörja våra studier av och experiment med 5G-teknik! Våra tester är första steget i utvecklingen av framtidens radiosända internettjänster.

Öppet spektrum med fritt spelrum

Det digitala samhället kommer i allt högre grad att utgöra kärnan i Sveriges ekonomi, vilket kräver en god nättäckning i hela landet. Men det behövs en öppen och flexibel spektrumhantering som ger bredare tillgång till 5G-spektrumet och inte bara innefattar mobiljättarna.

På Post- och telestyrelsens 5G-forum föreslog Bahnhofs vd Jon Karlung att delar av spektrumet ska reserveras och döpas till “Öppet spektrum” och fungera som en öppen slot med utrymme för nya initiativ och mindre aktörer. En idé som mottogs väldigt väl av många närvarande.

Riv monopolen!

EU har uppmanat Sverige och övriga medlemsstater att, under sina respektive bedömningar vid tillståndsgivning för spektrum, aktivt främja innovativa digitala tjänster.

– Därför är det avgörande att monopolen rivs och att inte bara dagens mobiljättar får tillgång till delar av spektrumet. Sverige bör istället öppna upp för konkurrens, innovation och samhällsutveckling, menar Jon Karlung.

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer