Nyheter

EUs copyrightdirektiv utökas med fotbollsmatcher

I juni skrev Bahnhof om EU-parlamentets copyrightdirektiv och tilläggsförslaget om digital upphovsrätt som lades fram 2016 och än idag – två år senare – bara är ett förslag. Det beror bland annat på de uppmärksammade avsnitten Artikel 11 och Artikel 13 där länktaxa och uppladdningsfilter presenteras som förslag. EU-parlamentet röstade nej vid den senaste voteringen den 5 juli och bestämde att förslaget skulle omformuleras innan en ny omröstning idag, den 12 september.

Artikel 11 och 13 får sällskap av Artikel 12a

Direktivet syftar till att hjälpa upphovsmän, men kritikerna menar att effekten snarare kommer bli censur och massövervakning och ett slut för organisk räckvidd, OpenSource och annat som just upphovsmän behöver. Den 28 juli kom en ny version av förslaget men innehållet verkar inte ha omformulerats utan enbart utökats. Utöver tidigare avsnitt har det tillkommit en Artikel 12a som handlar om att arrangörer av sportevenemang också ska betraktas som särskilt skyddsvärda rättighetsinnehavare som bör ha samma upphovsrättigheter som författaren till en bok eller kompositören till ett musikstycke. Motiveringen lyder:


sporting events have a unique and original character worthy of protection[1]


Under sommaren har förslaget alltså expanderat för att täcka in en helt ny grupp, men istället för en text eller en ljudfil ska dessa upphovsrättigheter omfatta stora arenor och fotbollsmatcher med tiotusentals besökare som endast arrangören själv får spela in eller tillgängliggöra (sända, publicera, dela)[2][3]. Den utökade upphovsrätten innebär att samma rättigheter som författare och kompositörer har som upphovsmän till egna verk ges till arrangörer av evenemang med idrottsmän som huvudattraktion, vilket motiverar en tydligare definition av de juridiska begreppen och en diskussion om tillämpningen av dem. Men förutom att väcka frågor kan ett införande av Artikel 12a i praktiken resultera i att selfies och videobloggar från sportevenemang räknas som upphovsrättsintrång och fastnar i uppladdningsfilter, och att möjligheterna att dela med sig av idrottsidolbilder eller familjebilder från en fotbollsmatch på sociala medier begränsas.

Digital lagstiftning vs. mänskliga rättigheter

Det finns mycket kvar att reda ut i digital upphovsrättslagstiftning. Vår internetanvändning och mediekonsumtion följer nya mönster idag, och det är helt rimligt att lagarna anpassas efter det på ett sätt som både skyddar och gynnar konsumenter och upphovsmän. Problemet är när dessa lagar på olika sätt utmanar våra grundläggande mänskliga rättigheter. Uppladdningsfilter, länktaxa och innehållsövervakning är inga goda förutsättningar för tryckfrihet, yttrandefrihet eller informationsfrihet, och rättssäkerhet och personlig integritet går inte att garantera så länge våra lagar har kryphål som kan utnyttjas av utpressningsfirmor och andra kriminella aktörer. Bahnhof tror på ett öppet och fritt internet, och att restriktioner, censur och övervakning är ett hot mot demokratin. Den 12 september röstar EU-parlamentet om vägen framåt för vårt gemensamma internet.

Presskontakt: Jon Karlung 076-111 01 60

Läs mer:

[1] Article 12a – Protection of sport event organizers. Chapter 1a. Title IV, Amendment 76. I: Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market.

[2] Article 7 – fixation rights,Chapter II – rights related to copyright, L376/30. I: DIRECTIVE 2006/115/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 12 december 2006.

[3] Article 2 – production rights, Article 3 – Right of communication to the public of works and right of making available to the public other subject-matter, Chapter II – rights and exceptions, L167/16. I: DIRECTIVE 2001/29/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. 22 maj 2006.

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer