Nyheter

Tydligt jäv bakom Telias blockeringsdom

Den 15 oktober 2018 dömde Patent- och marknadsdomstolen internetoperatören Telia till att blockera torrentsidorna The Pirate Bay, Swefilmer, Fmovies och Nyafilmer, och gav dem två veckor på sig att implementera blockeringarna. Det är den mest omfattande blockeringsdomen mot en svensk internetoperatör, men av allt att döma kommer både blockeringskraven och operatörerna bara bli fler.

Dom mot Bredbandsbolaget utlöste blockeringskraven

Allt började i februari 2017 då Patent- och marknadsöverdomstolen fastställde att Bredbandsbolaget, numera Telenor, ska räknas som medskyldiga till upphovsrättsbrott eftersom deras internetanslutning i teorin kan användas för att besöka fildelningssidorna The Pirate Bay och Swefilmer, och att de bär ansvar för att stävja brottsligheten genom att blockera kunders tillgång till sidorna. Domen har banat vägen för en framtid späckad med stämningar och censur i upphovsrättens namn.

– Det handlar inte bara om Telia, det påverkar alla internetoperatörer och det handlar i slutändan om informationsfrihet och rätten till fri kommunikation. Snart har vi ett storskaligt censurmaskineri där privata intressenter får blockera allt möjligt de tycker är olämpligt. Det åligger inte operatörerna att bedöma vad som är olagligt, det måste finnas en myndighet som tar sig an den olagliga verksamheten. En blockering på det sätt som PMD föreslår är bara att stänga en fil på en motorväg av hundratusentals filer, trafiken hittar nya vägar och fortsätter ändå, säger Jon Karlung, vd Bahnhof.

Jävssituation i domstolen en drivande faktor

Blockeringsdomarna är särskilt klandervärda i ljuset av utredningen som publicerades i slutet av maj i år där Bahnhof kunde koppla flera av Patent- och marknadsdomstolarnas beslutsfattare till särintressen som underminerade deras opartiskhet. Bahnhof avslöjade en jävssituation som nu bekräftas vidare i Teliadomen där Telia påtalar att domaren i Bredbandsbolagets mål var direkt involverad i lagstiftningen som låg till grund för prövningen och dessutom hade kontakter med rättighetshavarorganisationer och andra intressenter (s. 28, Aktbil. 69, PMT 7262-18) och att domen därför borde ogiltigförklaras.

– Patent- och marknadsdomstolen saknar trovärdighet, hela deras verksamhet är en total rättsskandal. En jurist som först formats av upphovsmaffians lobbyister, sen utformat lagen och till sist blivit domare i egen sak är ett skolboksexempel på jäv och rättsruttenhet, menar Karlung.

Dags att avbryta trenden och vända utvecklingen

Blockeringsdomarna hotar både individens mänskliga rättigheter och operatörernas budbärarneutralitet och rättssituation, och gynnar upphovsmän och andra (ekonomiska) intressenter. Utvecklingen strider helt emot Bahnhofs grundvärderingar som handlar om att värna informationsfrihet, yttrandefrihet och rättssäkerhet på nätet, men kampen för ett fritt internet är inte över ännu. Bahnhof rådgör just nu med bolagets jurister om nästa steg och återkommer snart…

Presskontakt: Jon Karlung 076 111 01 60

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer