Nyheter

NYA UPPGIFTER: Fler utpressningsbrev på väg lagom till jul

I två år har Bahnhof samlat ansökningar och domar i upphovsrättsmål där firmor kräver tillgång till operatörers kunduppgifter på utpressningskollen.se. Målen handläggs av Patent- och marknadsdomstolarna och blir bara vanligare, med 2018 som överlågset rekordår. Upphovsrättsfirmor gör stora vinster på domstolsprocessen som låter dem utpressa tiotusentals svenskar på pengar – helt lagligt. Allt firmorna behöver göra är att hävda att vissa internetabonnenter har delat deras upphovsrättsskyddade material illegalt. Förfarandet är rättsosäkert, och många som har drabbats av utpressningsstraff hävdar att de är oskyldiga.

Året börjar nu lida mot sitt slut, men i domstolen visar upphovsrättsmålen inga tecken på att sina. Bara i november och december har Patent- och marknadsdomstolen gett NJORD Law Firm och Ramberg Advokater rätt till personuppgifterna bakom 10 522 IP-adresser från internetoperatörerna Telia, Com Hem, Telenor och Rätt Internet Kapacitet i Sverige. Uppgifterna kan användas för att skicka 10 522 utpressningsbrev, och om NJORD Law Firm och Ramberg Advokater skickar i samma takt som nya domstolsbeslut tas kommer många svenska hushåll få utpressningsbrev lagom till jul.

– Håll dig uppdaterad med Utpressningskollen!

Upphovsrätt som juridiskt fält måste moderniseras, och straff borde endast delas ut av brottsutredande myndighet efter rättvis domstolsprövning och inte av privata bolag som är sugna på pengar. På utpressningskollen.se hittar du de senaste ansökningarna och besluten i upphovsrättsmål och kan förutse nya vågor av utpressningsbrev, långt innan de skickas. Vi uppdaterar löpande med nya domstolsdokument och länkar till artiklar som exponerar utpressningsverksamhetens olika delar.


Presskontakt:
 Jon Karlung 076-111 01 60

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer