Nyheter

EU-NYTT: Artikel 11 & 13 har förvärrats en sista gång

I juni 2018 skrev Bahnhof om EUs nya copyrightdirektiv – en unionsakt som sätter mål för alla EU-länders upphovsrätt. EU-parlamentets juridiska kommitté var då på väg att rösta om direktivets nästa steg samtidigt som en häftig debatt pågick kring direktivets Artikel 11 och Artikel 13 som snart rönte allmänt intresse världen över. EUs copyrightdirektivhar funnits sedan 2001, men modifierats över åren med hänsyn till teknisk utveckling. I september 2016 föreslog EU-kommissionen ytterligare modernisering av direktivet som tar upp upphovsrättens digitala marknad, och det är utgångspunkten för det nya direktivförslaget som fortfarande är i förslagsstadiet.

Direktivet har väckt starkt engagemang och orsakat polarisering mellan olika intresseföreträdare, framför allt upphovsmän, medborgare och ägare av hemsidor med användaruppladdat material. Vi repeterar de uppmärksammade artiklarna i korthet:

Artikel 11 – ”Länkskatt”
Krav på att ansöka om tillstånd från ansvarig utgivare för att få länka till citat eller utdrag från digitala nyhetstexter som publicerats under de senaste 20 åren. Det här gäller till exempel nyhetslänkar i sociala medier som visar rubrik, lite text och en miniatyrbild. Tanken är att nyhetsorgan ska kunna ta betalt för alla ”läsningar” av deras material.

Artikel 13 – ”Uppladdningsfilter”
Alla hemsidor som ger allmän tillgång till användaruppladdat material (t.ex. Google, Deviantart, Wikipedia, Facebook och Pinterest) måste övervaka användarnas aktivitet för att identifiera och förebygga upphovsrättsintrång. Hemsidan är ansvarig för att filtrera användaruppladdningar så att inget upphovsrättsskyddat laddas upp av någon annan än upphovsmannen.

Direktivets slutgiltiga version – värst hittills

Igår, den 13 februari, fastställdes EUs copyrightdirektiv i sin slutgiltiga form, med tillägg som skärper bestämmelserna ytterligare. Artikel 11 handlar inte längre bara om länkskatt för citat, utan all återgivning av nyhetsartiklars text utöver enstaka ord, vilket betyder att även rena hyperlänkar (som ofta innehåller rubriker) kan kräva avgift av den som vill dela med sig – till och med privatpersoner som har länkat utan eget vinstintresse.

Artikel 13 tillägger att kommersiella hemsidor med användaruppladdat material måste sträva efter att köpa licens för allt som användarna laddar upp, att alla hemsidor med användarinnehåll förutom sådana som är både små och nystartade måste agera upphovsrättspoliser, och om de råkar släppa förbi något ändå räknas hemsideägarna som direkt skyldiga för upphovsrättsintrånget.

Nu väntar bara en sista omröstning i EU-parlamentet, och om förslaget passerar då kommer EUs nya copyrightdirektiv bli lag.

Presskontakt: Jon Karlung 076-111 01 60

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer