Nyheter

Bahnhof testar 5G i Öppet Spektrum

Bahnhof har under början av 2019 installerat 5G-basstationer och inlett tester, godkända av Post- och telestyrelsen (PTS), med ett övergripande mål att förlänga fibernätet med trådlösa anslutningar.

Men först och främst vill vi praktiskt undersöka möjligheten för ett Öppet spektrum på 3,5 Ghz-bandet, en spektrummodell där man delar frekvenser på ett effektivt sätt istället för att stycka upp och tilldela spektrumet blockvis till ett fåtal stora telejättar. 

Öppet spektrum-modellen för 5G bygger på samma grundtanke som WiFi – användning i helt olicensierat spektrum.​ Tekniskt handlar det om att virtualisera frekvensbandet och därigenom effektivisera tilldelning av radiospektrum, utan flaskhalsar och med betydligt större möjlighet till innovationer. 

Ett öppet spektrum skulle göra det möjligt för ett stort antal aktörer, även mindre sådana, att använda 5G (med mycket hög hastighet och kapacitet) utan inlåsning och tekniska omvägar. Det skulle med stor sannolikhet revolutionera hela branschen och möjliggöra en utveckling av banbrytande nya tjänster. 

Bahnhofs första testsajt är belägen i Vita bergen, Stockholms högsta punkt, och den 100 kilo tunga basstationen sitter i en radiomast från det kalla kriget (ovanpå vårt datacenter Pionen).

Sajterna kommer successivt bli fler under 2019 och kompletteras med annan radioteknik till serien av tester som vi kommer genomföra i samarbete med Nokia. De har, bland de största mobiloperatörerna, visat starkast intresse för att öppna upp ett helt nytt affärsområde – med räckvidd som kan ta oss dit inget traditionellt telebolag nått tidigare.

Detta är ett utdrag från Bahnhofs bokslutskommuniké 2018. Läs hela rapporten om du vill veta mer om våra planer för 2019.


Presskontakt: Jon Karlung 076 111 01 60

Var med och verka för ett Öppet Spektrum!

Tycker du också att 5G borde vara tillgängligt för alla? Post- och telestyrelsen har andra planer – de vill auktionera ut 5G-frekvensbandet blockvis till högstbjudande telejätte, vilket kommer ge aktörerna med mest resurser ensamrätt att kommunicera via 5G-teknik. Detta kommer placera ett 5G-monopol rakt i händerna på telejättarna – om vi inte agerar nu!

PTS tar emot skriftliga synpunkter på sina nuvarande förslag för tilldelningen av frekvenser i 3,5 Ghz-bandet fram till den 5 mars. Mejla 3500MHzbandet@pts.se och uppmana PTS att reservera spektrumbandet 3,4-3,8 Ghz till ett öppet och olicensierat spektrum som är tillgängligt för alla och delar frekvenserna på ett resurseffektivt sätt! 

Genom en mer organisk och flexibel spektrumlicensiering kommer frekvensspektrumet kunna göra större nytta för fler, och stimulera hälsosam konkurrens och nya tekniska innovationer.

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer