Nyheter

KFC väljer Bahnhofs atombombssäkra datacenter Pionen

Uppdatering 2019-05-07: På grund av upphovsrättsliga skäl är videon med den mycket kända rollfiguren från en Science Fiction-film, där denne överlämnar det hemliga digitaliserade receptet till Jon Karlung personligen, borttagen från Youtube.

Den amerikanska snabbmatskedjan KFC (Kentucky Fried Chicken) har letat över hela världen för att hitta den mest säkra platsen där de kan förvara sitt hemliga recept. Valet blev Bahnhofs datacenter Pionen som är världskänt för sin säkerhet. Ingången skyddas av 40 centimeters ståldörr och själva anläggningen är insprängd i urberget under Vita Bergen på Södermalm i Stockholm. Pionen är ursprungligen ett skyddsrum från Kalla kriget men är i dag ett högteknologiskt datacenter som dessutom är världens mest klimatsmarta eftersom vi återvinner värmen från serverhallarna och ger tillbaka till stockholmarna i form av varmvatten och uppvärmning till tusentals bostäder genom fjärrvärmenätet.

– Alla våra kunder kan känna sig trygga med att förvara data hos oss. Vi har haft en mängd olika kunder i våra serverhallar genom åren, både hemliga och kontroversiella, och är vana att hantera både och, säger Jon Karlung, VD Bahnhof.

Överlämningen av KFCs hemliga recept skedde enligt höga säkerhetsrutiner och är nu i säkert förvar hos oss.

Om Bahnhof
Internetoperatören Bahnhof har försvarat sekretess och integritet på internet sedan 1994. Vårt löfte är att ge kunderna maximal säkerhet mot övervakning, företagsspionage och läckor – något som blir allt viktigare när samhället digitaliseras.

Presskontakt: Jon Karlung, +46 76-111 01 06

In English:

KFC choose Bahnhof’s atomic bomb safe data center Pion The fast food chain KFC (Kentucky Fried Chicken) has been looking around the world to find the safest place to store their secret recipe. The choice became Bahnhof’s data center, Pionen, which is world-renowned for its security. The entrance is protected by 40 centimeters of steel door and the facility itself is buried in the rock below the White Mountains in Södermalm in Stockholm. The Pionen is originally a shelter from the Cold War but is today a high-tech data center which is also the world’s most climate-smart because we recover the heat from the servers and give it back to the people in Stockholm thru hot water and heating to thousands of homes through the district heating network. – All our customers can feel safe with storing data with us. We have had a lot of different customers in our datacenters over the years, both secret and controversial, and are used to managing both,” says Jon Karlung, CEO of Bahnhof. The handing over of KFC’s secret recipe took place according to high security procedures and is now in safe custody with us. 

About Bahnhof
The ISP Bahnhof has defended privacy on the internet since 1994. Our promise is to provide customers with maximum security against surveillance, corporate espionage and leaks – which is becoming increasingly important when society is digitized.

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer