Nyheter

Bahnhof protesterar mot 5G-monopol – bjuder nu in allmänheten att hjälpa till

5G är på intåg i Sverige med potential att revolutionera hela IT-marknaden. 5G markerar början på en ny mobilnätsepok med utgångspunkt i den femte generationens trådlösa system som erbjuder enorma hastigheter. Tekniken har bland annat kallats för ”WiFi på steroider”, och med kreativa tillämpningar kan det bli ett verktyg för riktiga stordåd.

Radiofrekvenserna som kan användas för trådlös 5G-kommunikation är en mycket värdefull resurs som kan göra stor nytta för hela samhället. Post- och telestyrelsens plan är dock att auktionera ut frekvenserna i 5G-spektrumet blockvis till högstbjudande telejätte, vilket kommer ge aktörerna med mest resurser ensamrätt att bedriva verksamhet via frekvenserna. Det är upplagt för en oligopolsituation som ger fördelar till ett litet fåtal, medan alla andra stängs ute.

PTS planerade frekvenstilldelning bygger på samma gamla monopoltanke som frekvenstilldelningarna för TV och radio under början av 1900-talet. Mycket har skett sedan dess, inte minst vad gäller mobil och trådlös bredbandsteknik, och vi behöver därför nya och mer moderna modeller för frekvenstilldelning.

Tack vare teknikens utveckling är radiospektrum en mycket mer flexibel, förlängningsbar och delbar resurs än det var i Sveriges Televisions linda. Nu finns det smarta tekniska lösningar som gör det möjligt för många fler att skicka mycket mer data i samma spektrum, och modellen Öppet Spektrum tar fasta på just det.

Öppet Spektrum är en protest mot 5G-monopol som går ut på att 5G-spektrum ska vara tillgängligt för fler än bara de största telejättarna. Modellen använder modern teknik för att utnyttja spektrumresurserna med maximal nytta för så många som möjligt. Med en Öppet Spektrum-modell blir trösklarna för deltagande på telekommarknaden lägre, och möjligheten till hälsosam konkurrens och innovation ökar. 

Presskontakt: Jon Karlung 076-111 01 60

Var med och verka för ett Öppet Spektrum!

Tycker du också att 5G borde vara tillgängligt för alla? Då är det dags att agera nu! PTS tar emot skriftliga synpunkter på sina nuvarande förslag för tilldelningen av frekvenser i 3,5 Ghz-bandet fram till den 5 mars. Mejla 3500MHzbandet@pts.se och uppmana PTS att reservera spektrumbandet 3,4-3,8 Ghz till ett öppet och olicensierat spektrum som är tillgängligt för alla och delar frekvenserna på ett resurseffektivt sätt! 

Genom en mer organisk och flexibel spektrumlicensiering kommer frekvensspektrumet kunna göra större nytta för fler, och stimulera hälsosam konkurrens och nya tekniska innovationer.

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer