Nyheter

Internationella upphovsrättsligor gör nu entré i Sverige – nya utpressningsbrev är på väg

Än har vi inte sett det sista av de hotfulla kravbreven som anklagar dig för att ha fildelat upphovsrättsskyddat material och kräver en summa pengar för att inte gå vidare till domstol. Breven har gjorts möjliga av kryphål i vår upphovsrättslagstiftning och har bland annat skickats ut av advokatfirmorna Njord Law Firm och Ramberg Advokater. På bara ett par år har verksamheten expanderat till något som liknar en regelrätt industri – hittills har uppskattningsvis 100 000 sådana brev skickats till svenska hushåll, och i år kan vi förvänta oss att siffran bara kommer öka.

Bahnhof har fått ut alldeles färska domstolsbeslut från Patent- och marknadsdomstolen som avslöjar hur internetoperatörer fortsätter lämna ut sina kunders personuppgifter till upphovsrättsbolag för att de sedan ska kunna skicka nya utpressningsbrev. 14 nya domstolsansökningar av den här sorten har kommit in till domstolen under 2019, och det har hittills lett till att operatörerna Telia, Com Hem och Telenor har lämnat ut uppgifter om kunder kopplade till sammanlagt 2552 IP-adresser bara i år. Det ger i sin tur underlag till lika många utpressningsbrev.

De senaste månaderna har fler utländska upphovsrättsbolag sökt sig till Sverige. Från 2016 fram till slutet av 2018 hann Patent- och marknadsdomstolen handlägga strax under ett hundratal mål av den här sorten, och i dessa figurerade endast sex stycken huvudsakliga upphovsrättsbolag (bolagen Copyright Management Services Ltd och Crystalis Entertainment UG var störst). I slutet av 2018 gjorde även de internationella upphovsrättsbolagen Mis.Label ApSContra Piracy och DigiRights Administration GmbH entré i svensk domstol inom loppet av ett par månader – bolag med flerårig erfarenhet av att utpressa vanliga människor i upphovsrättens namn i bland annat TysklandUSA och Kanada.

Etablerade utpressningsligor söker sig alltså till Sverige för att utnyttja vår upphovsrättslagstiftning för syften som den egentligen inte är ämnad för. Poängen med lagstiftningen är att den ska skydda enskilda medborgare och aktörer, men när det nu har blivit tydligt att lagarna gör raka motsatsen är det hög tid att göra något åt dem.

– Håll dig uppdaterad med Utpressningskollen!

På utpressningskollen.se hittar du de senaste ansökningarna och besluten i upphovsrättsmål och kan förutse nya vågor av utpressningsbrev, långt innan de skickas. Vi uppdaterar löpande med nya domstolsdokument och länkar till artiklar som exponerar utpressningsverksamhetens olika delar.

Presskontakt: Jon Karlung 076 111 01 60

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer